Diecezja
Źródło: M
Źródło: M

Chcemy uczyć się od niego największej miłości

Ten relikwiarz będzie nam towarzyszył podczas uroczystości szkolnych. Nie zabraknie okazji, by go ze czcią ucałować. W jego obecności będziemy się modlić przez wstawiennictwo ks. Jerzego - zapewniał ks. Paweł Siedlanowski, dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach, podczas uroczystości wprowadzenia do szkoły relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Święto swojego patrona oraz święto szkoły społeczność Katolickiego Zespołu Edukacyjnego przeżywała 19 października, w dniu liturgicznego wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice spotkali się na Eucharystii w sanktuarium św. Józefa, której przewodniczył ks. kan. Grzegorz Suchodolski, proboszcz parafii katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach.

Na początku Mszy św. przypomniał, że jest ona okazją, by powierzając Panu Bogu wszystkich związanych z KZE, podziękować za rok szkolny oraz za patrona placówki – bł. ks. J. Popiełuszkę. – Chcemy uczyć się od niego największej miłości, jaka jest tylko możliwa, aby zrealizować – każdy z nas – swoje zadania, swoje życiowe powołania. Bł. ks. Jerzy oddał życie za Chrystusa, za Kościół, za ojczyznę, dlatego że do końca umiłował wszystkie Boże sprawy, które w Kościele, w ojczyźnie, jego kapłaństwie miały miejsce – podkreślił.

Wymagajcie od siebie

W homilii, nawiązując do Ewangelii, ks. G. Suchodolski tłumaczył znaczenie słów Pana Jezusa skierowanych do uczniów: „Miejcie się na baczności”. Odniósł je do codziennych sytuacji wymagających od każdego z nas mężnego potwierdzenia przynależności do Boga, jak też do męczeństwa chrześcijan, którzy oddawali i oddają także współcześnie życie w obronie wiary. Przypomniał, że ks. J. Popiełuszko wpisuje się na długą listę wielkich polskich męczenników.

– Dzisiaj, wspominając męczeństwo naszego patrona, chcemy się umocnić w wierności Panu Jezusowi – zaznaczył, przekonując, że słowa ślubowania, które wypowiedzą tego dnia uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, oznaczają gotowość do wytrwania przy Chrystusie i Kościele do końca – popartego własnym programem na życie i wymaganiu od siebie. – Bł. ks. Jerzy jest dla nas najlepszym przykładem, jak dbać o wewnętrzną dyscyplinę, żeby na koniec móc zaświadczyć największą ofiarą: życiem złożonym za Boga, ojczyznę, Kościół. Nie byłby zdolny do tego daru, gdyby nie wymagał od siebie jako mały chłopak, jako kleryk. (…). Wpatrujmy się w niego, żeby do takiej dojrzałości dorastać – zachęcał ks. G. Suchodolski.

Aby świat był lepszy

Po Komunii celebrans na prośbę dyrektora KZE ks. P. Siedlanowskiego poświęcił relikwiarz przyniesiony w procesji z darami – na znak, że będzie on przeznaczony tylko do kultu Bożego. – Będzie nam on towarzyszył podczas uroczystości szkolnych. Nie zabraknie okazji, by go ze czcią ucałować. W jego obecności będziemy się modlić przez wstawiennictwo ks. Jerzego – zapewniał ksiądz dyrektor. A odwołując się do słów ks. J. Popiełuszki wygrawerowanych na rewersie relikwiarza: „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze”, dodał: – Uczymy się tej jedności, tej solidarności i robimy wszystko naszą nauką i wiedzą, aby ten świat był lepszy.

Pomnażajcie swoje talenty

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły. Ks. P. Siedlanowski powitał wszystkich jej uczestników oraz gości – ks. G. Suchodolskiego oraz ks. kan. Sławomira Olopiaka, proboszcza sanktuarium św. Józefa. Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów poprzedziła krótka, ale perfekcyjnie przygotowana część artystyczna. Uczniowie I kl. Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymali na pamiątkę monety – 1 talent ma zachęcać ich do pomnażania swoich talentów. Każdemu z uczniów I kl. Katolickiego Gimnazjum ksiądz dyrektor wręczył Biblię – zawierającą przepis „na mądre i idealne życie”.

Do refleksji na temat celu życia, jaki wyznacza sobie współczesny człowiek, i zamyślenia nad słowami ks. J. Popiełuszki skłonił spektakl pt. „Piotr” przygotowany przez uczniów III kl. Gimnazjum pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Doroty Mazur. Natomiast o rzeczywistości, w jakiej pracował i nauczał ks. Popiełuszko, opowiedział starszym klasom szkoły podstawowej oraz gimnazjalistom dr Witold Bobryk.

Święto szkoły było również okazją do wręczenie Nagród Biskupa Siedleckiego oraz Nagród Dyrektora Szkoły uczniom i nauczycielom.

Monika Lipińska