Aktualności
Chcesz dorobić?

Chcesz dorobić?

Siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie posiada ofertę pracy wakacyjnej w Niemczech skierowaną do polskich studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

O zatrudnienie mogą ubiegać się słuchacze studiów dziennych, w tym ostatniego roku, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30 września br., oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem ogólnokształcących), w tym ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na 31 sierpnia br. Pracę mogą podjąć osoby w wieku 18-35 lat, deklarujące gotowość wykonywania jej przez co najmniej dwa miesiące, w okresie letnich wakacji (maksymalnie do trzech miesięcy), posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (konieczne udokumentowanie co najmniej 3-letnim okresem nauki). Poprawnie przygotowany komplet dokumentów, po okazaniu dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego zameldowanie oraz legitymacji studenckiej bądź uczniowskiej, należy składać w siedleckiej filii WUP przy ul. Pułaskiego 19/21, pokój 211, tel. (25) 644-61-23 w. 311 w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia.

MLS