Aktualności
Chcesz zmienić miasto? Zgłoś swój pomysł!

Chcesz zmienić miasto? Zgłoś swój pomysł!

Mieszkańcy mogą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądało ich miasto. W urzędzie miejskim odbyło się spotkanie dotyczące programu rewitalizacji Włodawy.

Wzięli w nim udział przedsiębiorcy oraz przedstawicie stowarzyszeń, instytucji samorządowych i rządowych.

– Program rewitalizacji to bardzo ważny dokument. Określa on bowiem działania, których celem jest ożywienie zdegradowanych obszarów miasta. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy wzięli aktywny udział w jego przygotowaniu. Co więcej, na realizację projektów ujętych w programie łatwiej będzie uzyskać dofinansowanie. Kwota, którą władze województwa przeznaczyły na ten cel, to ponad 200 mln zł – wyjaśnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Podczas spotkania przedstawiono informacje o zasadach procesu rewitalizacji. Padły też pierwsze propozycje działań, które powinny zostać wpisane do programu. Poinformowano również, w jaki sposób w jego tworzenie mogą włączyć się mieszkańcy.

Władze miasta zachęcają do zgłaszania pomysłów. Można to zrobić drogą mailową: rewitalizacja@wlodawa.eu.

Ponadto dzięki zakładce „Rewitalizacja”, która zostanie uruchomiona na stronie internetowej włodawskiego ratusza, mieszkańcy będą mogli na bieżąco śledzić postęp prac. Prace nad programem rewitalizacji potrwają do końca maja 2017 r., a ich ostatnim etapem będzie przyjęcie dokumentu przez radę miejską. 

Waldemar Jaroń