Diecezja
Źródło: S
Źródło: S

Chrystus na pierwszym planie

Mszą św. w kościele parafialnym rozpoczęły się uroczyste Dni Patronów Publicznego Gimnazjum nr 1.

Uroczystość, która odbyła się 17 stycznia, w rocznicę męczeńskiej śmierci 13 unitów broniących kościoła, zgromadziła nie tylko społeczność szkolną, ale także mieszkańców gminy i gości, na czele z ks. bp. Piotem Sawczukiem oraz wójtem gminy Piotrem Kazimierskim. Uczestniczyli w niej również: ks. kan. Wiesław Mańczyna, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie, ks. kan. Henryk Prządka, dziekan dekanatu komarowskiego, ks. prałat Roman Wiszniewski, dziekan dekanatu radzyńskiego, ks. prałat Bernard Błoński, przewodniczący stowarzyszenia „Martyrium”.

Potrzeba świadectwa

Mszy św. o 10.00 przewodniczył biskup pomocniczy diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk. W homilii, nawiązując do czytań biblijnych, zaznaczył, że mamy królować wraz z Chrystusem. – To królowanie jest szczególne. Chrystus rozpoczął królowanie nad światem, kiedy zawisł na krzyżu. Krzyż jest tronem Chrystusa. Dzisiaj mamy okazję, by uświadomić sobie to na nowo, że Chrystus ma odgrywać w naszym życiu pierwszorzędną rolę. Ten, który ma w sobie moc nieodzowną do tego, by nasze życie zostało wyzwolone z więzów śmierci i by nasze życie stało się sensowne – mówił bp. P. Sawczuk. Wspominając przebieg wydarzeń w Drelowie z 1874 r., dodał: – Tak jak w indywidualnej historii odwołujemy się do początków, do chrztu, tak w zbiorowej pamięci sięgamy do wydarzeń kluczowych, które kształtowały oblicze naszej wspólnoty wiary. Jak w chrześcijaństwie sięgamy ciągle do zasobów mocy dostępnych w krzyżu Chrystusa, tak tu – do mocy zawartej w mężnym świadectwie i ofierze z życia. Wydarzenia drelowskie poruszyły cały ówczesny unicki świat. Carscy oficerowie próbowali złamać ducha obrońców kościoła w Pratulinie strasząc ich zajściami w Drelowie. Mamy dzisiaj okazję postawić pytanie, dlaczego tak wielu z ludzi ochrzczonych dzisiaj nie ma nic wspólnego z Chrystusem – nie pamiętają o nim, nie liczą się z nim, żyją po swojemu. A ci bohaterscy unici oddali za Chrystusa życie – bez wahania, świadomie, dobrowolnie – podkreślił. Zebranych w kościele drelowskim zachęcił również do wzajemnej modlitwy o światło wiary i męstwo świadectwa.

„Najważniejsza jest miłość”

Po Mszy św., przy kościele – w miejscu, gdzie 140 lat temu unici zginęli za wiarę, zostały oddane trzy strzały armatnie. Pod tablicą upamiętniającą miejsce ich męczeństwa młodzież zapaliła znicze. Następnie w sali Gminnego Centrum Kultury wystawiono okolicznościowy spektakl. Tegoroczny nosił tytuł „Najważniejsza jest miłość”. Scenariusz przedstawienia o życiu i męczeństwie unitów drelowskich napisała Ewa Strok. Przedstawienie poprzedziła prezentacja multimedialna „Historia imienia szkoły”. Imię Unitów Drelowskich Gimnazjum nr 1 nosi od 2012 r. Obchody Dnia Patronów Szkoły stanowią ważne wydarzeni nie tylko dla uczniów i nauczycieli placówki, ale dla całej miejscowości i gminy.

opr. BZ, KL

BZ