Region
Źródło: XAA
Źródło: XAA

Ci, którzy chcą czynić dobro

„Tyle jesteśmy warci, ile innym możemy dać” - tak brzmi główne motto i założenie organizacji, która 21 grudnia zainauguruje swoją działalność spotkaniem opłatkowym na placu Sikorskiego.

Fundacja „Pro-Bono” została powołana do istnienia 11 czerwca 2005 r. przez Andrzeja Zawadzkiego. Następnie odłożono ją „na półkę”. We wrześniu na nowo się zorganizowała, zmieniła zarząd, radę i statut oraz zaczęła działalność.

Ideą „Pro-Bono” jest aktywność prospołeczna, pomoc i służenie wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Za nadrzędny cel postawiono sobie wspieranie w szczególności osób niepełnosprawnych, najuboższych, a także zdolnej młodzieży, która ze względów finansowych nie może liczyć na dalszą edukację. Takich ludzi, jak mówią pomysłodawcy, trzeba utwierdzić w przekonaniu, że są równie wartościowi, co inni, tylko należy im stworzyć dogodne warunki do pracy i rozwoju. Organizacja planuje stworzyć i prowadzić ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne, w których poprzez hipoterapię i dogoterapię mogłaby skutecznie pomagać niepełnosprawnym. Ponadto pragnie poruszać problemy patologii w rodzinach oraz aktywizować dzieci i młodzieży z terenów wiejskich przez organizowanie im wypoczynku.

Ale to nie wszystko. „Pro-Bono” bowiem chce promować zatrudnienie i aktywizować zawodowo osoby pozostające bez pracy i zagrożone zwolnieniem. – Biura, które chcemy zakładać w powiatach otaczających Siedlce, mają być otwarte dla spraw obywatelskich. Planujemy zatrudnić tam ambitnych prawników, którzy pomogą skierować do odpowiedniej instytucji, wypełnić wniosek czy napisać podanie. Zależy nam także na aktywizowaniu przedsiębiorców, którzy mają pomysł na własną działalność gospodarczą, ale brakuje im pieniędzy, by ją rozpocząć. Jako instytucja pozarządowa będziemy pomagać w staraniach o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na takie inicjatywy – zaznaczają pomysłodawcy projektu.

Spotkanie opłatkowe będzie pierwszą inicjatywą podjętą przez fundację. Akcja, nad którą honorowy patronat objął bp Zbigniew Kiernikowski oraz prezydent miasta Wojciech Kudelski, będzie miała na celu zintegrowanie lokalnej społeczności. Organizatorzy głęboko wierzą, że w tym dniu uda się stworzyć ciepłą i rodzinną atmosferę, więc liczą na obecność wszystkich siedlczan.

O tym, że organizacje o profilu prospołecznym są potrzebne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Fundację „Pro-Bono” można wspierać, wpłacając pieniądze na konto: 11 2030 0045 1110 0000 0157 8970.


3 PYTANIA

JUSTYNA RADZIWONKA, PREZES FUNDACJI

Na jaką skalę będzie działać fundacja?

Według statutu, może działać zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Chcielibyśmy zacząć swe inicjatywy od Siedlec, a w miarę pozyskiwania środków oraz zgłaszania się chętnych do pracy będziemy starali się otwierać biura w ościennych powiatach.

Czy „Pro-Bono” już komuś pomaga?

Pierwszą naszą inicjatywą stanie się spotkanie opłatkowe. W jego trakcie konferansjerzy będą informować zgromadzonych o tym, że w tym czasie wolontariusze zbierają i zapisują problemy, z którymi borykają się ludzie. Na podstawie tych informacji rozpoczniemy nasze pierwsze akcje pomocowe. Będą one dla nas swoistym wyzwaniem, któremu postaramy się sprostać. Mamy mnóstwo pomysłów, ale do ich realizacji potrzebne są środki.

Jak zatem można wspomóc „Pro-Bono”?

Już teraz gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, zarówno osób prywatnych, jak i instytucji o wsparcie nas oraz współudział nie tylko w przygotowaniu imprezy. Oprócz tego przyjmiemy wszelkie dary w postaci ubrań, suchego prowiantu, a także surowców wtórnych. Jeśli ktoś chciałby nam coś ofiarować, a nie jest w stanie tego dostarczyć, wystarczy zadzwonić, a my zapewnimy transport. Liczymy także na wsparcie w formie wolontariatu.

Iwona Zduniak-Urban