Kościół
Źródło: DREAMSTIME
Źródło: DREAMSTIME

Ci, którzy obrali lepszą cząstkę

Życie konsekrowane ma w sobie niesamowitą i paradoksalną tajemnicę. Dostrzegł ją m.in. bł. ks. Jakub Alberione, który mówił: „ubóstwo jest największym bogactwem, czystość jest największa miłością, posłuszeństwo - największą wolnością”.

Ewangeliczne rady pomagają w codziennym uświęcaniu i osiąganiu miłości doskonałej. Zanim jednak człowiek podejmie decyzję o ich praktykowaniu, musi otworzyć się na Boga, zawierzyć Mu i nauczyć ufać. Wszystko zaczyna ciche „pójdź za mną”. To zaproszenie jest tak delikatne i subtelne, że można je zagubić. Jeśli jednak zostanie przez człowieka przyjęte, da początek nowemu życiu, które w pełni będzie poświęcone Bogu i ludziom. Kilkuletnia formacja ma pomóc w jeszcze głębszym poznaniu woli Bożej. Potem przychodzi czas na działanie. Ora et labora… Najpierw módl się, a potem pracuj.

Posłani do ….

Osoby konsekrowane można spotkać wszędzie. Pracują w szkołach i przedszkolach,  szpitalach i domach pomocy, na uniwersytetach i w księgarniach. Różnorodność charyzmatów jest ogromna. Nie każdy poświecony Bogu nosi habit czy obrączkę. Bywa, że ich konsekracja jest ukryta dla świata. Dzieje się tak w przypadku zgromadzeń bezhabitowych i instytutów świeckich. Członkowie poszczególnych zgromadzeń są posłani, by świadczyć o Chrystusie przez swoją postawę, słowo i pracę. Podkreślają jednak, że każde działanie poprzedzają modlitwą. Nowe siły czerpią z codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i Liturgii Godzin. Bez bliskości z Mistrzem będą zdani tylko na siebie, a ich posługa zamieni się w zwykłe spełnienie obowiązków. Jedynie napełnieni mocą mogą być dla innych drugim Chrystusem.

Usłysz głos

Każdy człowiek jest zaproszony do tego, aby rozeznawać swoje powołanie, zarówno to dotyczące stanu, w jakim będzie żył, jak również przyszłości zawodowej.

– W młodości możemy poznawać siebie i Boga oraz rozeznawać ten dar, który Pan złożył w każdym człowieku. Jedynie kiedy go poznamy i na niego odpowiemy, znajdziemy naszą osobistą drogę do szczęścia – tłumaczy s. Anna Maria Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Apostolinek, których misją jest apostolstwo dla wszystkich powołań w Kościele. Jak podkreśla, to właśnie Bóg jako pierwszy wychodzi do człowieka ze swoją propozycją, robi to w wielkiej miłości, wolności i zaufaniu. ...

Agnieszka Wawryniuk

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł