Aktualności
Ciekawa propozycja

Ciekawa propozycja

9 kwietnia, o 16.00, Muzeum Henryka Sienkiewicza zaprasza na promocję książki dr. Kazimierza Więcha pt. Na pograniczu trzech dzielnic. Z dziejów Ziemi Łukowskiej i Stężyckiej.

Honorowy patronat nad publikacją objęli marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz starosta łukowski Janusz Kozioł. Opisywane w książce ziemie w Polsce przedrozbiorowej należały do dzielnicy małopolskiej w województwie sandomierskim i lubelskim. Na wschodzie graniczyły z Podlasiem, na północy z Mazowszem. Granica między nimi była dość płynna, a pod zaborami praktycznie zanikła. W trakcie licznych zmian w układzie administracyjnym w okresie caratu opisywane tereny wchodziły w skład jednego województwa lub guberni. Połączyła je wspólnota losów i doświadczeń, co uwidoczniło się szczególnie wyraźnie w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944. Celem autora było pokazanie rozbieżności i podobieństw w procesach rozwojowych, a także dramatycznych wyborów w walce z okupantem niemieckim w okresie II wojny światowej oraz w zmaganiach o władzę po ustaniu działań wojennych. 

MLS