Region
Źródło: KO
Źródło: KO

Cierpliwość nagrodzona

- Siedlce długo czekały na tę umowę. Najważniejsze, że już można składać wniosek o płatność i otrzymać pieniądze za wyremontowane budynki. Każda dotacja, która trafia do tego miasta jest na wagę złota - zapewniła Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Podpisany 19 stycznia dokument dotyczy dofinansowania modernizacji Sali Białej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wniosek w tej sprawie został złożony przez miasto już w 2008 r. Salę Białą oficjalnie oddano do użytku 28 kwietnia zeszłego roku, a zmodernizowany i rozbudowany obiekt biblioteki – 12 maja. Umowę, ponad pół roku od zakończenia inwestycji, podpisali w imieniu władz województwa mazowieckiego: wicemarszałek Leszek Ruszczyk i członek zarządu J. E. Orzełowska, a w imieniu Siedlec: zastępca prezydenta Anna Sochacka oraz skarbnik Kazimierz Paryła.

Gotowa inwestycja

Głównym celem projektu była modernizacja budynku, w którym mieści się zarówno ośrodek kultury, jak i biblioteka, oraz przystosowanie go do potrzeb niepełnosprawnych. Część pomieszczeń znajdujących się na parterze została przebudowana i zaadaptowana na biura i lokale użytkowe. Remont elewacji obejmował osuszanie murów ścian fundamentowych i parteru, uzupełnienie ubytków, malowanie elewacji oraz docieplenie ścian. Oprócz tego wymieniono pokrycie dachu oraz konstrukcję więźby dachowej i stropu. Wymienione zostały okna, drzwi, posadzki oraz naprawiono i pomalowano tynki wewnętrzne. Przeprowadzono także renowację gzymsów, oświetlenia i rozet. Aby ułatwić niepełnosprawnym korzystanie z budynku od strony głównego wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury podniesiono chodnik oraz podjazdy. Przy głównej klatce schodowej zamontowano windę. Wsparcie unijne wyniosło prawie 9 mln zł.

Elektrownia i internet

Tego samego dnia wicemarszałek L. Ruszczyk gościł także w Sokołowie Podlaskim, gdzie podpisał umowę na budowę elektrowni wiatrowej w Bachorzy. Projekt otrzymał ponad 4,5 mln zł dofinansowania. Uruchomienie elektrowni ma przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego – ograniczone zostanie zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych, węgla kamiennego i brunatnego, a także emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Po uruchomieniu elektrowni o 20% wzrośnie łączna moc energii z wiatru wytwarzana na Mazowszu.

Natomiast podczas wizyty w Łochowie marszałek podpisał umowę na budowę w gminie 47 publicznych punktów dostępu do internetu: 31 z nich będzie zlokalizowanych u sołtysów, sześć kolejnych stanie w jednostkach organizacyjnych gminy. Będzie można także korzystać z dziesięciu infomatów, czyli kiosków informacyjnych. Nowością jest także osiem obszarów darmowego dostępu do internetu, tzw. hotspotów. Bezpłatnie z sieci będzie można skorzystać m.in. w świetlicy w Gwizdałach oraz w czterech miejscach w Łochowie: w urzędzie miejskim, ośrodkach kultury, na placu przy fontannie oraz w hali sportowej.

Kinga Ochnio