Aktualności
Co dalej z aquaparkiem?

Co dalej z aquaparkiem?

18 lipca Agencja Rozwoju Miasta ogłosiła przetarg na kontynuację budowy siedleckiego aquaparku. Składanie ofert przez zainteresowanych wykonawców potrwa do 28 sierpnia.

Dokończenie budowy ma nastąpić w ciągu 15 miesięcy od udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z optymistycznymi założeniami pływalnia mogłaby powstać na koniec 2013 r.

– Wszystko wskazuje na to, że już jesienią ruszą prace na budowie siedleckiego aquaparku. Po kłopotach z firmą Zambet, która wiosną opuściła teren budowy, po tym jak Agencja nie zgodziła się na zastosowanie tańszych zamienników, innych od przewidzianych w dokumentacji technicznej, trzeba było przygotować nowy przetarg na dokończenie inwestycji. Podobnie jak wcześniej, kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena za wykonanie robót – czytamy w informacji zamieszczonej na stronie UM Siedlce, która uściśla, że w przypadku inwestycji „dokumentacyjnych” pozostałe kryteria zawarte są w dokumentacji technicznej, która precyzyjnie określa rodzaj materiałów, wymagania środowiskowe, a także urządzenia, które muszą być zamontowane. Oznacza to w praktyce, że wykonawca po wygraniu przetargu nie ma możliwości stosowania zamienników bądź rozwiązań innych od tych, które przyjęto w szczególnie istotnych warunkach zamówienia. W myśl ustawy o zamówieniach publicznych wykonawca będzie musiał wykazać się zdolnością ekonomiczną i finansową oraz doświadczeniem w budowie co najmniej dwóch pływalni o podobnych parametrach.

KL