Region
Źródło: AE
Źródło: AE

Co godne naśladowania…

Szkoła Podstawa im. Marii Konopnickiej w Kobylanach w gminie Stara Kornica - w uznaniu zasług w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia - otrzymała sztandar. Odsłonięto też tablicę pamiątkową.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie, którą celebrował bp Henryk Tomasik. Jego Ekscelencja wygłosił również okolicznościowe kazanie i poświęcił nowy sztandar szkolny.

Dalsza część uroczystości przebiegała na placu szkolnym, w pięknym parku w Kobylanach. Obok przedstawicieli duchowieństwa uczestniczyli w niej m.in. reprezentanci władz oświatowych, gospodarze powiatu i gminy oraz absolwenci placówki. 90-letnią historię szkoły przedstawiła dyrektor Grażyna Sawczuk. Wspomniała, że placówka powstała jako szkółka rosyjska o czterech oddziałach i dzięki wzrastającemu zrozumieniu społeczeństwa systematycznie się rozwijała. Dzieci początkowo uczyły się w wynajętych pomieszczeniach u gospodarzy Kobylan. W 1962 r., dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły Grzegorza Geresza i miejscowego społeczeństwa, otwarta została podstawówka – pierwsza w powiecie łosickim szkoła tysiąclatka. Dzisiaj liczy ona 75 uczniów i 11 osób kadry pedagogicznej.

Dawne czasy wspominały uczennice państwa Marii i Stanisława Kryńskich – Anna Hodun i Teresa Sawczuk.

Akt nadania sztandaru odczytał wójt gminy Stara Kornica Franciszek Kałużny. Następnie przedstawiciele rady rodziców przekazali sztandar dyrektor szkoły. – Należy on do tych symboli narodowych, które w trudnych dla Ojczyzny chwilach były symbolem hartu ducha i woli zwycięstwa. Niech będzie dla was tym, co najlepsze, co godne naśladowania – powiedziała dyrektor, przekazując sztandar młodzieży. Uczniowie złożyli ślubowanie, po którym nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

Ten wyjątkowy dzień uświetniła część artystyczna, nawiązująca do życia i twórczości patronki – M. Konopnickiej, w wykonaniu uczniów.

Tadeusz Nieścioruk