Diecezja
WIKIPEDIA.ORG
WIKIPEDIA.ORG

Co wiesz o św. Maksymilianie?

W roku szkolnym 2023/2024 już po raz 18 przeprowadzona zostanie Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie.

Zaproszenie do udziału w konkursowych zmaganiach kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Konkurs od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jak informują organizatorzy - warszawska, gdańska i krakowska prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, klasztor oo. franciszkanów z s. w Siedlcach oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ma on na celu przybliżenie młodemu pokoleniu sylwetki o. Rajmunda Kolbego - św. Maksymiliana Marii Kolbego - wyjątkowej osoby kojarzonej przede wszystkim jako męczennik z Auschwitz, symbolu ofiary niemieckiego nazizmu.

Poprzez uczestnictwo w olimpiadzie młodzi ludzie mogą zapoznać się z życiem świętego – kapłana, misjonarza, założyciela klasztoru w Niepokalanowie, wydawcy „Rycerza Niepokalanej” czy też naukowca – doskonałego matematyka, przedsiębiorcy, osoby o niezwykłej sile ducha, która całe swoje życie zawierzyła Matce Bożej. Celem olimpiady jest również chęć rozpropagowania wśród młodzieży wzoru pracowitości, pokory i otwartości na drugiego człowieka, bo właśnie taki był o. Maksymilian. Biorący udział w konkursie, pogłębiając wiedzę o świętym, odnajdują też wskazówki, jak poznać Maryję, jak bezgranicznie Jej zaufać oraz w jaki sposób kierować się w życiu miłością do bliźniego. „Wszystkich, którzy zastanawiają się nad wzięciem udziału w olimpiadzie, możemy zapewnić, że jest to niezapomniana przygoda ze świętym” – deklarują organizatorzy.

 

Źródła wiedzy

Olimpiada odbędzie się na trzech poziomach edukacyjnych: konkurs plastyczny dla kl. 0-V szkół podstawowych, konkurs wiedzy dla klas VI-VIII szkół podstawowych, konkurs wiedzy dla szkół ponadpodstawowych. Zadanie uczniów w konkursie plastycznym to zilustrowanie wybranego przez organizatorów wydarzenia z życia św. Maksymiliana. W tym roku tematem pracy jest „Dom wczesnego dzieciństwa św. Maksymiliana”, a praca powinna powstać na podstawie tekstu zamieszczonego na stronie olimpiady: olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.

Uczniowie startujący w konkursie wiedzy muszą natomiast zapoznać się z życiorysem św. Maksymiliana oraz zapoznać z daną księgą Pisma Świętego. Lekturami obowiązującymi dla uczniów podstawówek są: na etapie szkolnym – „Ojciec Kolbe” autorstwa Marii Kaczkowskiej, na etapie diecezjalnym dodatkowo rozdziały 1-14 Dziejów Apostolskich, (Biblia Tysiąclecia wydanie V); na etapie ogólnopolskim – książka M. Kaczkowskiej oraz całe Dzieje Apostolskie. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowujący się do olimpiady winni przeczytać: na etap szkolny – wybrane fragmenty konferencji św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz „Św. Maksymilian Maria Kolbe” o. Jerzego Domańskiego; na etap diecezjalny – dodatkowo rozdziały 1-14 Dziejów Apostolskich; na etap ogólnopolski – dodatkowo całe Dzieje Apostolskie. Książki są dostępne pod adresem wydawnictwo.niepokalanow.pl.

 

Warto wziąć udział

Oprócz zdobytej wiedzy i inspiracji uczestnicy mogą wygrać także cenne nagrody (w przypadku konkursu wiedzy jest to wysokiej klasy sprzęt elektroniczny oraz indeksy na studia). Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje na początku roku szkolnego katecheta lub inny nauczyciel z danej szkoły. Regulamin olimpiady, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.

XVI Ogólnopolską Franciszkańską Olimpiadę Wiedzy o św. Maksymilianie honorowym patronatem objął minister edukacji narodowej. Pytania można kierować na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.

LI