Region
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Co zamiast wyciągu?

Radni miejscy na wniosek burmistrza Zbigniewa Kota zrezygnowali z realizacji inwestycji na Międzyrzeckich Jeziorkach. Zaoszczędzone pieniądze rozdzielono na drogi, chodniki i projekty.

W kwietniu ubiegłego roku międzyrzecki samorząd otrzymał 2,8 mln zł unijnego dofinansowania na realizację drugiego etapu zagospodarowania Międzyrzeckich Jeziorek. Koszt inwestycji oszacowano na 4 mln zł.

Za pozyskane pieniądze miały powstać: wyciąg dla narciarzy wodnych, piramida wspinaczkowa z mostem linowym, pływające pomosty, wieża widokowa, budynek zaplecza sanitarno-magazynowego, drogi dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe i parking. Na wniosek burmistrza Zbigniewa Kota radni podjęli decyzję o rezygnacji z tego projektu. Jak podkreślał nowy włodarz, inwestycja generowałaby w przyszłości duże koszty utrzymania i obsługi.

Decyzja pociągnęła za sobą konieczność porozumienia z wybranym w przetargu wykonawcą, z którym została już podpisana umowa. Koszty z tym związane opiewały na kwotę 110 tys. zł. Jednak dzięki rezygnacji z inwestycji w budżecie miasta pozostała równowartość wkładu własnego miasta w wysokości 1,2 mln zł. Pieniądze – zgodnie z sugestią burmistrza i oczekiwaniami radnych – zostały rozdysponowane na budowę i przebudowę dróg miejskich, a konkretnie na cztery ulice, trzy projekty, kanalizację deszczową i chodnik.

Asfalt, chodnik i projekty

Zaoszczędzone środki okazały się jednak zbyt małe, by móc spełnić oczekiwania i wnioski większości radnych. Stąd podczas ostatniej sesji rady miasta wprowadzono w budżecie zmiany z podaniem zaplanowanych do realizacji na ten rok konkretnych inwestycji drogowych.

I tak mieszkańcy korzystający z ul. Staromiejskiej doczekają się 315 m chodnika z kostki, na którego wykonanie zabezpieczono 120 tys. zł. Z kolei 460 m ul. Ceglanej zyska asfaltową nawierzchnię i nowe krawężniki oraz odwodnienie. Dokończona zostanie także rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa ul. Piramowicza. Koszt inwestycji, tj. 97 m ulicy, opiewa na 130 tys. zł. Mieszkańców ul. Partyzantów i osiedla Zremb ucieszy z pewnością zakończenie rozpoczętej w ubiegłym roku przebudowy ul. Parkowej oraz budowy zatoki parkingowej przed blokiem przy ul. Partyzantów 10H z 23 miejscami parkingowymi. Przedsięwzięcie pochłonie 210 tys. zł.

Odwodnienie w ul. Adamki

Mieszkańcy ul. Adamki już od kilku lat upominają się o utwardzenie ich drogi liczącej 1,1 km. Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 200 m, od strony kanału Wieprz – Krzna, za kwotę ok. 200 tys. zł. Tegoroczna inwestycja dotyczy także wykonania 200 m nawierzchni asfaltowej w ul. Zachodniej za ok. 180 tys. zł.

W budżecie znalazło się ponadto opracowanie projektów: budowy ul. Lipowej, przebudowy obejmującej wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Pułaskiego i pl. Dworcowego. Tylko na tyle inwestycji wystarczyło pieniędzy. Zawiedzeni są mieszkańcy Zatorza, którzy liczyli na przebudowę osiedlowych dróg. Jak wyjaśnia Krzysztof Krawiec, naczelnik wydziału strategii i rozwoju międzyrzeckiego urzędu, niemal wszystkie drogi w tych okolicach (m.in. ulice: Adamki, Asnyka, Okólna, Zadworna, Kolejowa, Siteńska i Grzybowa) wymagają odwodnienia i od tego należy zacząć prace inwestycyjne. – W czwartym kwartale uruchomiony będzie program dofinansowania budowy w ulicach kanalizacji deszczowej, więc złożymy stosowny wniosek – dodaje.

BZ