Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Czas bezpiecznego wędrowania – lato

Rozmowa z mł. insp. Jackiem Mnichem, naczelnikiem wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu.

Każdego dnia starajmy się postępować roztropnie i rozważnie - niezależnie od wieku czy rodzaju uczestnictwa w ruchu drogowym. Stosując się do przepisów ruchu drogowego, dbamy o bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo innych. Bez względu na bagaż lat, status społeczny, płeć - każdemu uczestnikowi ruchu drogowego potrzebna jest wyobraźnia.

Wakacje to czas większego natężenia wędrówek zorganizowanych grup pielgrzymkowych zmierzających do Częstochowy albo do lokalnych sanktuariów. Czy stanowią one zagrożenie na drodze?

Rzeczywiście – corocznie w okresie wakacji, głównie w sierpniu, a w tym roku z uwagi na Światowe Dni Młodzieży również w lipcu, spotykamy na polskich drogach zorganizowane grupy pielgrzymów. Za bezpieczeństwo uczestników pielgrzymki są odpowiedzialni organizator i służby porządkowe; są to również osoby przeszkolone do kierowania ruchem.

Należy pamiętać, że kolumna pieszych może się poruszać tylko prawą stroną jezdni, a liczba pieszych idących w kolumnie obok siebie to cztery osoby; tej liczby bezwzględnie nie można przekraczać. Długość kolumny pieszych powinna wynosić co najwyżej 50 m, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

W jaki sposób taka kolumna powinna być oznakowana? Co z przemarszami nocnymi?

Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności, to zgodnie z przepisami pierwszy i ostatni pątnik idący z lewej strony winni nieść latarki: pierwszy – ze światłem białym skierowanym do przodu, ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu. Jeżeli długość kolumny przekracza 20 m, wówczas idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych, a ponadto osoby z lewej strony kolumny obowiązane są nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m. Światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

Zabrania się natomiast ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły, jak też ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do dziesięciu lat w warunkach niedostatecznej widoczności oraz prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

O czym szczególnie powinni pamiętać kierowcy poruszający się na trasie przemarszu takiej kolumny?

Jeżeli pielgrzymka jest w sposób właściwy przygotowana, a osoba kierująca ruchem odpowiednio przeszkolona, przemarsz może być dla innych uczestników ruchu drogowego jedynie uciążliwy, ale nie stwarza niebezpieczeństwa.

Kierujący pojazdami winni przede wszystkim zwracać szczególną uwagę na sygnały wydawane przez porządkowych. Stąd mój apel do kierowców: pamiętajcie, państwo, że kolumna pieszych to grupa przemieszczających się swoim rytmem – a nie galopujących – ludzi. Wykażcie się wyobraźnią i szacunkiem. Nie wyprzedzajcie kolumny pieszych, widząc nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd. Nie ignorujcie sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.

Przypomnijmy, jak powinien być wyposażony każdy pieszy przemieszczający się drogą poza terenem zabudowanym. Jak skutecznie zadbać o swoją widoczność, a tym samym – o bezpieczeństwo?

Każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym obowiązany jest do używania elementu odblaskowego w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych lub po chodniku. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki, smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 m. Natomiast osoba piesza mająca na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości 150 m. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Pamiętajmy, że odblask wieczorem to nasze i innych bezpieczeństwo. Nosząc odblaski, wyrażamy szacunek i wobec siebie, i wobec innych na drodze.

Panie naczelniku, znaczna część uczestników ruchu drogowego to seniorzy. W jaki sposób wiek pieszych, rowerzystów i kierowców przekłada się na ich sprawność na drodze?

Analizy zagrożeń w ruchu drogowym coraz wyraźniej pokazują rosnący udział osób w wieku 60 lat i starszych w zdarzeniach drogowych. Zagrożenie to obserwowane jest zarówno w grupie pieszych, jak i kierujących pojazdami. Niebagatelny wpływ na tego typu statystyki mają ograniczenia psychofizyczne, tj. słabnący wzrok i słuch, pogorszenie się sprawności. Pokutują także niewłaściwe przyzwyczajenia nabyte przez wiele lat życia.

Bardzo ważnym elementem zapobiegania zdarzeniom z udziałem osób starszych jest podejmowanie systematycznych działań o charakterze profilaktycznym, które umożliwiłyby seniorom bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym.

Dlaczego tak dużo z tych zdarzeń ma miejsce na przejściu dla pieszych, skoro jest to miejsce oznakowane, zawsze budzące większą czujność w kierowcach?

Zacznijmy od tego, że obecnie odnotowujemy spadek liczby zdarzeń na przejściach dla pieszych, co jednak nie oznacza, że do nich nie dochodzi. Dochodzi, i to zdecydowanie za często. Winą należy obarczyć zarówno kierujących, którzy nie ustępują pierwszeństwa pieszym, wykonują manewry omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, by ustąpić pierwszeństwa pieszym, jak też pieszych, którzy nagle wchodzą na oznakowane przejście dla pieszych, np. zapatrzeni w wyświetlacz telefonu, nie stosują się do sygnalizacji świetlnej itp.

Do kogo apelować o rozwagę w takich przypadkach w większym stopniu: do pieszych czy kierowców?

Tylko wzajemny szacunek, rozwaga, jak też większa tolerancja w stosunku do niechronionych uczestników może uchronić przed negatywnymi skutkami zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Chciałbym podkreślić: każdego dnia starajmy się postępować roztropnie i rozważnie – niezależnie od wieku czy rodzaju uczestnictwa w ruchu drogowym. Stosując się do przepisów ruchu drogowego, dbamy o bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo innych. Bez względu na bagaż lat, status społeczny, płeć – każdemu uczestnikowi ruchu drogowego potrzebna jest wyobraźnia. Pamiętajmy o swoich prawach, ale też o obowiązkach. Na drodze wszyscy winniśmy być partnerami.

Czy do policyjnych statystyk trafiły w ostatnich tygodniach jakieś zdarzenia z udziałem tej grupy pieszych uczestników ruchu drogowego, jaką są „łowcy pokemonów”? Czym może skutkować w ruchu drogowym zapatrzenie się w monitor telefonu – i przez kierowców, i przez pieszych?

Na terenie garnizonu mazowieckiego nie odnotowaliśmy zdarzeń z udziałem tych, których bez reszty wciągnęła najbardziej popularna ostatnio aplikacja, chociaż media serwują wiele przykładów takowych sytuacji w innych krajach. Wychodząc naprzeciw tego typu zdarzeniom, wydział ruchu drogowego KWP z s. w Radomiu 15 lipca, tj. w dniu uznanym nieformalnie za Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu, rozpoczął realizację kampanii SMARTSTOP, której głównym celem jest poprawa zachowania niechronionych uczestników ruchu drogowego korzystających ze smartfonów. W ramach realizowanej, głównie w szkołach, kampanii przedstawiciel policji będzie prezentował spot przygotowany podczas Kameralnego Lata 2016 w Radomiu „SMARTSTOP”. Elementem takich spotkań ma być m.in. dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy odpowiedzą na pytanie, jak ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ma smartfon. Dynamiczne rozpoczęcie kampanii zaplanowano na wrzesień, gdyż faktycznym adresatem kampanii są dzieci oraz młodzież szkolna, a następnie rodzice i dziadkowie, czyli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w wieku od siedmiu do… lat. Realizując kampanię, chcemy, aby każdy uczestnik ruchu drogowego zrozumiał, jak ważne jest używanie wyobraźni jako niezwykle ważnego elementu bezpiecznego poruszania się po drogach. Wyobraźnia przydaje się nie tylko za kierownicą, ale też na pasach. Tę ideę oddaje hasło: „Nie odcinaj się od rzeczywistości!”.

Dziękuję za rozmowę.

LA