Aktualności
Czas dla stworzenia

Czas dla stworzenia

W niedzielę 19 września, podczas Mszy św. odprawionej w kościele garnizonowym w Siedlcach o 11.30, zanoszone będą modlitwy wyrażające troskę o Boże stworzenie, jakim jest cała przyroda.

Do udziału w Eucharystii zachęca ks. Marek Antonowicz, kapelan myśliwych przy zarządzie okręgowym PZŁ w Siedlcach. Wyjaśnia, iż podczas nabożeństwa zostanie zaprezentowane przesłanie Ojca Świętego Franciszka i biskupów na obchody „Czasu dla stworzenia” ogłoszonego uroczyście po wydaniu encykliki „Laudato si”. – Encyklika ta została przekazana przez papieża Franciszka 24 maja 2015 r. Trwający od 1 września do 4 października, tj. wspomnienia liturgicznego św. Franciszka – patrona ekologów, „Czas dla stworzenia” obchodzony jest już po raz siódmy – przypomina i zaprasza.

AW