Diecezja
Czas pokoju

Czas pokoju

W Niedzielę Palmową rzesza wiernych przeszła głównymi ulicami Siedlec, biorąc udział w drodze krzyżowej, której przewodniczył biskup Zbigniew Kiernikowski.

Pierwsza stacja została wyznaczona przy kościele św. Stanisława, a ostatnia przy sanktuarium św. Józefa. W tym roku drogę krzyżową przygotowali ojcowie franciszkanie z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Siedlcach. Rozważania napisał duszpasterz akademicki ks. Paweł Siedlanowski. Krzyż pomiędzy stacjami niesiony był przez przedstawicieli siedleckich parafii oraz reprezentantów poszczególnych grup zawodowych i społecznych. W drodze krzyżowej uczestniczyli księża, klerycy, siostry zakonne, parlamentarzyści, studenci, osoby niepełnosprawne, harcerze, kolejarze.

Na zakończenie do zgromadzonych wiernych pasterskie słowo skierował bp Z. Kiernikowski. – Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Tygodnia, w którym celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszej wiary. Patrząc na Jezusa, który dobrowolnie przyjął krzyż, prosimy, by Jego słowo leczyło nasze relacje, koiło ból, a jednocześnie uczyło nas bezgranicznego zaufania Bogu i oddania się w Jego ręce. Nasze braki i świadomość tego, że potrzebujemy uzdrowienia, pomagają nam przyjąć właściwą postawę przed Jezusem, ukrzyżowanym i wywyższonym Królem. Zbliżamy się do paschalnej nocy, podczas której będziemy mogli przejść z niewoli do wolności, ze śmierci do życia, by przynależeć do Boga naszego Ojca – mówił biskup siedlecki. Następnie zwrócił się z apelem do pracodawców, by stworzyli odpowiednie warunki swoim pracownikom, dając im możliwość uczestnictwa w liturgii Wielkiego Tygodnia. Ponadto ksiądz biskup poparł inicjatywę Katolickiego Radia Podlasie, prosząc o Pax Dei. – Pokój Boży, wprowadzony w średniowieczu roztaczał ochronę nad określonymi kategoriami osób słabszych lub bezbronnych. Rozejm Boży wyznaczał natomiast ramy czasowe bezwzględnego zawieszenia broni. Instytucja Pokoju i Rozejmu Bożego była stosowana do końca XIII w. przez papieży i synody biskupie w celu ograniczenia wojen feudalnych. Zwracam się z apelem do środowisk politycznych, społecznych i mediów, byśmy podczas Wielkiego Tygodnia zechcieli przywrócić tę rycerską ideę. Nasz Pan w oczach świata przegrał, byśmy mogli żyć w jedności. Z Jego krzyża płynie wezwanie do nawrócenia i pojednania. Przygotowujemy się do beatyfikacji Jana Pawła II, który wielokrotnie nawoływał do pokoju i pojednania. Życzę wszystkim owocnego przeżywania świętych dni naszego zbawienia – mówił bp Kiernikowski.

ks. Mateusz Czubak