Region
Źródło: GU
Źródło: GU

Czas rozliczeń

Od stycznia do kwietnia trwa okres rozliczeń w podatku dochodowym. Datą, jaką podatnik powinien zaznaczyć w kalendarzu, jest piątek, 30 kwietnia. Będzie to ostatni dzień na rozliczenie PIT za 2009 r.

Najpóźniej do tego dnia bowiem trzeba złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym, wysłać za pośrednictwem poczty lub Internetu, zeznanie roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

Jakie zmiany?

– Rok 2009 nie przyniósł żadnych istotnych zmian w zakresie rozliczeń rocznych PIT w stosunku do roku 2008 – informuje Beata Mościcka, kierownik Działu Obsługi Klienta i Dokumentacji w siedleckim Urzędzie Skarbowym. – W sumie należy zwrócić jedynie uwagę na modyfikację w sposobie rozliczania ulgi prorodzinnej. Od 1 stycznia 2009 r. bowiem ulga na jedno dziecko odliczana od podatku wynosi 1112,04 zł, a w skali miesiąca 92,67 zł. Odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej w ramach podanego limitu dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Będzie ona odliczana proporcjonalnie do okresu roku, w którym dziecko było wychowywane – wyjaśnia B. Mościcka.

Ulga ta przysługuje na dziecko małoletnie, niepełnosprawne (bez względu na wiek i wysokość dochodów, jeżeli otrzymuje zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny, rentę socjalną), pełnoletnie (do ukończenia 25 roku życia) uczące się w szkole, o której mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwa wyższego, pod warunkiem jednak, że nie uzyskało ono dochodów podlegających opodatkowaniu. Nadal z ulgi tej nie będą mogli jednak skorzystać podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym oraz zryczałtowanym.

– Poza tym wciąż obowiązuje ulga rehabilitacyjna, możemy przekazywać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz odliczać darowizny na cele charytatywne. Bezterminowo obowiązuje również prawo do zwrotu części podatku VAT związanego z budową czy remontem – tłumaczy B. Mościcka. 

1% na OPP

Na wniosek podatnika urząd przekazuje 1% podatku na rzecz wskazanej przez niego organizacji pożytku publicznego. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeśli jednak złoży rozliczenie po terminie, tj. po 30 kwietnia 2010 r., wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże. 

W tym roku obowiązują nowe zasady dotyczące listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% PIT. Podatników nie obowiązuje już wykaz urzędowy sporządzony według stanu 30 listopada roku poprzedniego. W tym roku bowiem każda organizacja, która zdoła uzyskać status OPP, jeszcze w trakcie sezonu rozliczeń PIT, czyli przed końcem kwietnia, ma szansę na otrzymanie 1%. Wskazanie powinno dotyczyć jednak organizacji, która odpowiedni status już posiada i znajduje się w aktualizowanym na bieżąco wykazie na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/bip.

Należy uważać, by nie pomylić się w nazwie czy numerze KRS organizacji. Pomyłka może bowiem zostać zinterpretowana jako niezłożenie wniosku, a błędny numer KRS prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji.

E-PIT bez e-podpisu

Od 1 stycznia tego roku podatnicy dokonujący rozliczenia za 2009 r. będą mogli złożyć je drogą elektroniczną, bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Interaktywne formularze PIT można pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Po wysłaniu rozliczenia rocznego drogą elektroniczną podatnik ma możliwość pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Czy interaktywna forma rocznego rozliczenia się z fiskusem cieszy się zainteresowaniem wśród podatników? – Do tej pory przyjęliśmy ponad 16 tys. zeznań. W tym około 240 napłynęło do nas drogą elektroniczną – informuje Danuta Litwiniuk, zastępca naczelnika z US w Białej Podlaskiej. – Zachęcaliśmy do takiej formy złożenia rozliczeń, przeprowadziliśmy nawet kampanię szkoleniowo-informacyjną w dużych zakładach pracy oraz gminach powiatu – wyjaśnia D. Litwiniuk, która jako zaletę e-deklaracji podaje fakt, iż takie zeznanie zostaje automatycznie wprowadzane do systemu, dzięki czemu szybciej nastąpi zwrot pieniędzy.

Już składają

Wielu mieszkańców naszego regionu ze złożeniem swojego rozliczenia nie czeka do ostatniej chwili. – Już od ponad tygodnia trwa „gorący okres”. Dziennie US odwiedza około 800 osób. Do tej pory, tj. na dzień 4 marca, wpłynęło 9950 tys. zeznań. Zdecydowana większość dokumentów przynoszona jest do urzędu osobiście, stanowi to około 95% wszystkich zeznań, ale mimo to obsługa petentów przebiega sprawnie – wyjaśnia Andrzej Belka, zastępca naczelnika US w Garwolinie.

Podobnie jest w Siedlcach i Mińsku Mazowieckim. – Ogólna liczba zeznań podatkowych za 2009 r. zaewidencjonowanych w systemie na dzień 4 marca br. wynosi 12 442. Średnio każdego dnia wpływa około 675 zeznań – informuje Sebastian Borys, rzecznik prasowy US w Mińsku Mazowieckim.

W związku z gorącym okresem rozliczeniowym wiele urzędów będzie pracować również 24 kwietnia. Pracująca sobota i wydłużone godziny pracy w ostatnim tygodniu kwietnia mają na celu usprawnienie przyjmowania zeznań. Ci natomiast, którzy rozliczenie mają jeszcze przed sobą, mogą odwiedzić stronę internetową www.szybkipit.onet.pl, która jest swoistym kompendium wiedzy na temat rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym.

GU