Diecezja
Źródło: xMCh
Źródło: xMCh

Czas świadectwa

W sobotę, 17 września, miał miejsce powakacyjny dzień wspólnoty Ruchu Światło - Życie diecezji siedleckiej. Dzieci, młodzież, dorośli, rodziny oraz kapłani, którzy w wakacje uczestniczyli w rekolekcjach, pragną poprzez wspólne spotkanie doświadczyć żywego Kościoła. W dniu wspólnoty wzięło udział ponad 500 osób.

Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty, czyli radosnych śpiewów przerywanych rytmicznymi oklaskami. Był to doskonały moment, aby poczuć, jak dużo osób zgromadziło się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gręzówce. Następnie zebrani zostali przywitani przez starostę łukowskiego Janusza Kozioła oraz panią dyrektor Longinę Kozioł.

Jednak najważniejsze punkty w programie dnia wspólnoty dopiero miały nastąpić. Śpiew pomógł zebranym przejść do godziny świadectw. Przywoływanie pieśnią chwały Ducha Świętego miało umocnić i głoszących świadectwa, i słuchających. Świadectwa zostały wygłoszone przez delegatów z oaz dziecięcych, młodzieżowych oraz rodzin. – Po powrocie z oazy lektura Pisma Świętego stała się moją codziennością, zaczęłam się nim żywić. Namiot Spotkania i adoracja krzyża – to najmocniejsze wspomnienia z minionych rekolekcji. Zmieniło się przeżywanie przeze mnie Eucharystii – powiedziała Kasia z Łukowa.

– Czasami chce posiedzieć w „swoim” Egipcie, w niewoli mojego grzechu zginając kark przez faraonem. Mam częstą tendencję „ubierać” Pana Jezusa w prawa o których chcę sam decydować. Dlatego Chrystus na co dzień proponuje mi Exodus, czyli przejście, co często jest trudne i bardzo boli – powiedział Marek Kisiel wraz z rodziną.

– To co przeżyłem na oazie, przeszło moje oczekiwania, moje życie weszło na nowy tor. Wybrałem Jezusa na swojego Pana i Zbawiciela, przez co zobaczyłem, jakim wcześniej byłem chrześcijaninem. Wybór Jezusa to nie jednorazowy akt, ale wybór, który muszę ponawiać każdego dnia – powiedział Michał z Siedlec.

Następnie zebrani wysłuchali krótkiej prezentacji Lineamentów, dokonanej przez zaproszonego na to spotkanie ks. Waldemara Mroza. Młodzież oraz dorośli członkowie Ruchu w sposób szczególny zostali zaproszeni do zapoznania się tekstem prezentowanego dokumentu oraz do odpowiedzi na postawione w nim pytania. Ks. Waldemar podkreślił, jak ważny jest udział członków Ruchu w przygotowaniu II Synodu Diecezji Siedleckiej. Następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego na Eucharystię. Każdą parafię w procesji z darami reprezentowali oazowicze niosący znak oraz świecę danej wspólnoty. Po zakończonej Mszy św. wszyscy wrócili do Zespołu Szkół na wspólną agapę i dzielenie się przeżyciami powakacyjnego Dnia Wspólnoty.

ks. Michał Chromiński