Diecezja
Czas uczenia się życia

Czas uczenia się życia

We wtorek, 8 października, uroczysta Eucharystia sprawowana w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego zainaugurowała nowy rok formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej.

Wraz z księdzem biskupem Mszę św. koncelebrowali księża moderatorzy, księża profesorowie oraz księża pracujący w kurii. Śpiewy podczas liturgii wykonała schola klerycka prowadzona przez Krzysztofa Borutę.

W homilii bp Kiernikowski podkreślił, że w formacji seminaryjnej ważne jest doświadczenie opuszczenia, w którym objawia się obecność i moc Boga. – Doświadczenie opuszczenia w życiu uczniów Jezusa jest jednym z elementów świadczących o prawdziwości głoszonej przez nich Ewangelii – nauczał biskup. – Seminarium to czas uczenia się życia w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości. Jeżeli odkryjesz, że życie w celibacie ma sens, nie będziesz prowadził podwójnego życia; nie będziesz upodabniał się do wilków, którzy rozrywają ciało Chrystusa. Dzięki posłuszeństwu nauczysz się życia w prawdzie, bez obłudy i zakłamania. Ubóstwo uzdolni cię do życia w bezinteresowności; odkryjesz, że niczego ci nie braknie, bo Pan jest z tobą – kontynuował. – Żyjemy w trudnych czasach. Wielu wierzących zastanawia się, jak bronić Kościoła przed napaścią wilków. Naszym podstawowym powołaniem jest wydawanie siebie i dawanie świadectwa, że Pan jest przy nas. On stanie w naszej obronie, gdy uznamy, że nie potrzebujemy się bronić – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

Po zakończonej Eucharystii dalsze uroczystości odbyły się w auli WSD. Zgromadzonych gości powitał ks. dr Andrzej Oworuszko, pełniący obowiązki rektora WSD. Ważnym momentem inauguracji było ślubowanie złożone przez 16 alumnów I roku. Ks. infułat prof. dr hab. Stanisław Kur, reprezentujący PWTW, wręczył nowym alumnom indeksy, a ubiegłorocznym absolwentom dyplomy magisterskie. W imieniu nowych wykładowców wyznanie wiary złożył ks. dr Marcin Bider.

Podczas inauguracji nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości. Słowa życzeń księżom profesorom i klerykom przekazali prof. Antoni Jówko, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dr inż. Leszek Gadomski – rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, ks. infułat prof. dr hab. Stanisław Kur – delegat Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz Wojciech Kudelski – prezydent Miasta Siedlce.

Wykład inauguracyjny na temat „Zasada jedności władzy w Kościele” wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak. Nawiązując do jego przemówienia, bp Kiernikowski na zakończenie podkreślił, że za mało dokonało się w naszym myśleniu świeżości na nowe wyzwania współczesnego świata.

Śpiew „Gaudeamus” zakończył inaugurację roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym.

ks. Mateusz Czubak