Region
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Czekają na głos ludu

Władze Białej Podlaskiej dopracowują szczegóły dotyczące wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Apelują o zgłaszanie pomysłów i współpracę.

Jednostką, która ma czuwać nad realizacją budżetu obywatelskiego, będzie Bialskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Na koordynatora tej inicjatywy wyznaczono długoletniego pracownika magistratu Magdalenę Mikołajczuk. - Budżet obywatelski pozwala na konstruktywny i bezpośredni dialog z mieszkańcami. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mogą oni decydować o wydawaniu wspólnych pieniędzy. Swoje propozycje powinni zgłaszać zatem tylko i wyłącznie mieszkańcy miasta - podkreśla M. Mikołajczuk. - Pomysły muszą być poddane głosowaniu, zaś uchwalenie budżetu poprzedzą konsultacje społeczne. Nad projektem jego wprowadzenia radni najprawdopodobniej będą głosować podczas marcowej sesji. Potem będzie czas na zgłaszanie wniosków przez mieszkańców. Równocześnie uruchomimy konsultacje merytoryczne. Nasi urzędnicy podpowiedzą, czy dany pomysł jest możliwy do zrealizowania np. z punktu widzenia finansowego. Pomogą też w tworzeniu dokumentacji - tłumaczy.

Kolejny etap to ocena formalna i techniczno-finansowa. O dopuszczeniu projektu do realizacji zadecyduje najprawdopodobniej liczba 30 podpisów. Po ogłoszeniu najlepszych projektów odbędzie się głosowanie (w wyznaczonych punktach miasta oraz za pośrednictwem internetu). I już pod koniec września okaże się, które pomysły mieszkańców zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu.

Jakie inwestycje wybiorą bialczanie? – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego – przyznaje koordynatorka. – Pomysły mogą dotyczyć takich dziedzin, jak: estetyka i ekologia (mała architektura, ścieżki edukacyjne, zieleń), bezpieczeństwo (oświetlenie, przejścia dla pieszych, progi zwalniające), remonty i modernizacje (oczywiście w ograniczonym zakresie) i rekreacja (place zabaw, tereny sportowe, ścieżki rowerowe) – dodaje.

Wspólny wysiłek

Na budżet obywatelski przeznaczono 1 mln zł. Miasto zostanie podzielone na siedem stref, z których każda otrzyma kwotę podstawową w wysokości 50 tys. zł. Pozostałe 650 tys. zł zostanie rozłożone na poszczególne obszary, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

– Budżet obywatelski to dobre narzędzie konsultacji. Z pewnością pomoże nam w wyznaczeniu kierunku rozwoju miasta. To nie jest zabawa w demokrację, ale nauka demokracji, bo do swoich pomysłów trzeba będzie przekonać innych – zaznaczył Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej, apelując, by włączyć się w głosowanie. – Nie wszystkim zależy na budowaniu tylko wielkich ulic czy rond. Niektórzy latami czekają na dodatkowa ławkę bądź posadzenie kilku drzew. Pamiętajmy, że wciąż jesteśmy na etapie planowania. Przed podjęciem wiążącej uchwały chcemy zapytać mieszkańców, co mają do powiedzenia w tej sprawie, ponieważ to ich głos jest najważniejszy. Zachęcam do konsultowania i zgłaszania swoich pomysłów w Bialskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – podsumowuje.

AWAW