Diecezja
Źródło: podlasie24
Źródło: podlasie24

Czerp siły z Eucharystii, załóż buty i idź

Bogu dzięki, że uczyniliście Eucharystię swoją drogą do nieba, że w ten sposób uczycie się przyjmować Królestwo Jezusa, które jest królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju - mówił bp Grzegorz Suchodolski, zwracając się do członków KSM i AK w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która jest świętem patronalnym obydwu formacji.

Podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze w niedzielę 21 listopada miały miejsce ważne wydarzenia: przekazanie relikwii bł. Carlo Acutisa, przyjęcie nowych kandydatów w szeregi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej oraz powołanie Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Młodzieży. Na początku Eucharystii bp G. Suchodolski wręczył prezesowi zarządu KSM Siedlce Pawłowi Woźniakowi relikwie bł. Carlo Acutisa wniesione do ołtarza w procesji na wejście. Biskup Grzegorz podkreślił we wstępie do Mszy św., że z woli papieża Franciszka w niedzielę 21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Dzień wcześniej młodzi spotkali się w sześciu rejonach naszej diecezji.

Drogowskaz do nieba

– Dzisiaj chcemy we wszystkich parafiach objąć młodych gorącą modlitwą. Wiemy, jak niełatwy to dla nich czas w zachowaniu i pogłębieniu wiary. Dlatego szukamy bodźców, które pociągną ich do Jezusa. Jednym z nich jest nowy błogosławiony Kościoła – Carlo Acutis. Chodził z dżinsach, pod ręką nosił komputer, wiele czasu spędzał w internecie. Przeżył zaledwie 15 lat, ale istotą jego świętości było pokochanie Jezusa żyjącego w Eucharystii, którą uczynił swoją autostrada do nieba. Dlatego przyjmijcie bł. Carlo do swoich wspólnot, grup parafialnych, niech będzie drogowskazem do nieba – powiedział, zwracając się do KSM-owiczów.

 

Zacząć od Eucharystii

– Jeśli chcemy, by Chrystus dzisiaj królował pośród nas, nie możemy zacząć inaczej niż Carlo. Musimy zacząć od Eucharystii. Bogu dzięki, że się tutaj gromadzicie, że uczyniliście Eucharystię swoją drogą do nieba, że w ten sposób uczycie się przyjmować Królestwo Jezusa, które jest królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Królestwo Boże jest pośród nas i nie jest ono z tego świata. Eucharystia nie jest z tego świata. Jest sakramentem świata, w którym mieszka nieprzebrana dobroć i miłość Ojca – mówił biskup w homilii. Zwrócił następnie uwagę, że przybywa osób, które choć są ochrzczone, twierdzą, że wierzą w Boga, to odżegnują się od sakramentów świętych i Kościoła. – Dzisiejsza uroczystość jest okazją nie tylko, byśmy zapytali siebie, czy wierzymy w Boga, ale czy wierzymy w Jezusa Chrystusa i w tę cząstkę Jego obecności pośród nas, którą jest Eucharystia, sakramenty święte, Jego mistyczne Ciało, czyli Chrystusowy Kościół. Większość z nas, ochrzczonych, nie ma problemu z Bogiem, tylko z bóstwem Jezusa Chrystusa żyjącym pośród nas w Eucharystii, sakramentach i w Kościele świętym. Dlatego dzisiaj, kiedy chcemy ukoronować Chrystusa, wyznajmy pełną wiarę w Jego obecność pośród nas – prosił.

 

Wspólnotowa droga

Biskup zauważył, że proste znaki sakramentalne dla bł. Carla stały się autostradą do nieba i do świętości. – Dzisiaj potrzeba nam nowej refleksji, że koronować Chrystusa to nie nakładać Mu koronę na głowę, ale uwierzyć w to wszystko, co On nam powiedział, i przyjąć te wszystkie formy obecności, które zostawił w swoim Kościele – mówił, a następnie dodał, że nie sztuka tworzyć Kościół po swojemu, nawet jeśli odczytujemy własne charyzmaty na drodze KSM, AK czy innych ruchów. Sztuką jest tworzyć jedno Ciało mistyczne, tzn. iść razem. Idea wspólnego podążania i słuchania siebie towarzyszy rozpoczętemu niedawno synodowi – tłumaczył biskup, zapowiadając, że w tym duchu bp Kazimierz Gurda powołał Diecezjalną Radę Duszpasterstwa Młodzieży. – Będziemy podążać razem i szukać obecności Chrystusa pośród nas, a jednocześnie pytać w różnych ruchach, stowarzyszeniach, wspólnotach, jak wiarę w bóstwo Chrystusa i Jego prawdziwą obecność sakramentalną zanieść do tych, którzy tej obecności nie widzą i nie odkrywają jako największej wartości. Czeka nas misja. Ojciec Święty Franciszek w orędziu na dzisiejszy dzień napisał, że nikt z młodych nie jest poza zasięgiem Bożej łaski i Bożego miłosierdzia. Ale żeby ci, którzy wyszli poza zasięg, to zrozumieli, tę łaskę i miłosierdzie trzeba im zanieść. I to zadanie dla takich formacji jak wasze, by czerpać siłę z Eucharystii jak Carlo, później założyć buty i iść – mówił bp Suchodolski.

 

Powołanie DRDM

Podczas niedzielnej Eucharystii przyrzeczenia złożyło 28 kandydatów do KSM oraz dwie kandydatki do AK. Bp G. Suchodolski wręczył dekrety nominacyjne do Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Młodzieży. – Liczymy, że pomożecie nam wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, by dzisiejszemu młodemu pokoleniu wskazywać te wartości, które nie są z tego świata, które może nie są porywające, ale dają prawdziwe szczęście i prawdziwy pokój – zwrócił się biskup do grupy osób, w której znaleźli się reprezentanci księży i osób życia konsekrowanego, młodzieży i formacji religijnych oraz rodziców. Zapowiedział, że pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 12 grudnia.

Dalsza część świętowania miała miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury. W programie było m.in. wręczenie legitymacji i odznak AK oraz dekretów nowym członkiniom oraz wręczenie legitymacji i odznak KSM. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie Zwiastuna Dobrej Nowiny – dorocznej nagrody Akcji Katolickiej, której laureatem został w tym roku wieloletni zasłużony organista, kompozytor pieśni religijnych Leon Głuchowski z Białej Podlaskiej.

LI