Kultura
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Czerwona róża dla niej

Już po raz drugi w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbył się Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Ireny Golec pt. „Czerwona róża dla Niej”.

– Rośnie zainteresowanie konkursem. W tym roku napłynęło do nas 230 utworów z różnych stron Polski – informuje Bożena Adamowicz, dyrektor GOK-u.

Laureaci i finałowa gala

OKL zorganizowany został dla upamiętnienia Ireny Golec, wybitnej mieszkanki Turowa, patriotki, działaczki społecznej i polonistki, która swoje życie poświęciła wsi i dzieciom. Działała w ruchu oporu, przenosiła broń i meldunki, prowadziła też tajne nauczanie. Honorowym patronatem konkurs objął poseł na Sejm RP Tadeusz Sławecki, który wszystkim laureatom wręczył tomiki poezji Jana Pawła II. W jury zasiedli literaci: Ryszard i Krystyna Kornaccy, poetka Janina Karasiuk i satyryk Leszek Sokołowski.

Komisja już 27 października wyłoniła laureatów, a finałowa gala odbyła się 8 listopada. Prezentowano zwycięskie teksty, nie zabrakło również wspomnień o patronce konkursu – I. Golec oraz występów zespołów śpiewaczych („Niezapominajki”, „Brzozowianki”, „Wrzos”, „Tęcza” i „Strumień”).

Komisja konkursowa miała trudne zadanie i dużo pracy z powodu ilości nadesłanych utworów. Zgodnie stwierdziła, że ich poziom jest wysoki, a tematyka i formy bardzo różnorodne. Ponadto, przesłane teksty są znakiem dzisiejszych czasów. Nagrody książkowe oraz wyróżnienia przydzielano oddzielnie w dziedzinie prozy i poezji w czterech kategoriach. Każdą decyzję jury jednozdaniowo uzasadniało.

Konkurs zorganizowali wspólnie GOK oraz działająca przy nim Grupa Poetycka „Wieś Tworząca”.

Najlepsi prozaicy i poeci

W dziedzinie prozy, w kategorii „szkoły podstawowe”, I miejsce zajął Grzegorz Siedlanowski z Żakowoli, a w kategorii „gimnazja” – Olga Wysokińska z Radzynia Podlaskiego. II miejsce – Katarzyna Drelowiec z Rudnika, a III – Barbara Dzida z Kąkolewnicy. W kategorii „szkoły średnie” I miejsce zajęła Aleksandra Paszkewicz z Radzynia, II – Adriana Kaproń z Nowej Osady, a III – Karolina Książarczyk z Oświęcimia.

W kategorii „dorośli” I miejsce przypadło Katarzynie Micota z Wielunia, II – Oldze Kowalskiej z miejscowości Ostrów Mazowiecka, a III – Iwonie Michniewicz z Łodzi. Ponadto Marcin Duszek, radny powiatu bialskiego, swoją nagrodę przyznał Natalii Bilskiej z Małej Nieszawki k. Torunia, a wyróżniony został Jędrzej Kozak z Koszalina.

W dziedzinie prozy, w kategorii „szkoły podstawowe”, wyróżnienia otrzymali: Michał Myka z Kąkolewnicy, Adrianna Gawryszuk z Żakowoli Starej i Marta Kojtych z Radzynia Podlaskiego. W kategorii „gimnazja” wyróżnione zostały Olga Wysokińska z Radzynia Podlaskiego i Małgorzata Makowska z Tucznej. W kategorii „szkoły średnie” I miejsce jury przyznało Dorocie Smułkowskiej z Warszawy, a II – Urszuli Kulbackiej z Ełku. W kategorii „dorośli” I miejsce zdobył Jerzy Fryckowski z Dębnicy Kaszubskiej, II – Edyta Wysocka z Miastka, a III – Barbara Medajska z Warszawy.

Poseł Sławecki swoją nagrodę przyznał Adamowi Wierzbickiemu z Dłużek, a Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne – Piotrowi Macierzyńskiemu z Łodzi. Wyróżnienia otrzymały: Wanda Sadowska z Mościsk, Małgorzata Borzeszkowska z Lęborka i Maria Łotocka z Warszawy.

BZ