Kultura
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Czerwona róża dla Niej

Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Ireny Golec pt. „Czerwona róża dla Niej” pod honorowym patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego odbył się w Kąkolewnicy 3 listopada.

Na konkurs nadesłano 118 zestawów prozy i poezji z całej Polski. Jury w składzie: Ryszard Kornacki, Katarzyna Wileńska i Zofia Goławska przyznało nagrody i wyróżnienia w dziedzinie prozy i poezji, w czterech kategoriach.

Za warsztat i budowanie napięcia

Tematyka prac konkursowych poruszała wiele zagadnień, częstymi motywami w utworach młodych autorów była samotność, tęsknota za prawdziwą przyjaźnią i miłością. Nadesłane utwory odzwierciedlają krytyczny obraz współczesności: rozpad rodziny, pogoń za bogactwem i karierą, zabieganie o popularność, brak czasu dla siebie.

Podczas uroczystego podsumowania zaprezentowane zostały teksty laureatów, przybliżono też postać patronki konkursu I. Golec.

W dziedzinie prozy, za najlepsze komisja uznała opowiadanie „KłopotyMichała” – autorstwa Karola Zieńczuka z Kąkolewnicy. Doceniono je z za sprawny warsztat i wprowadzenie dialogu. Nagrodziona została również Aleksandra Gadzicka z Międzyrzeca Podlaskiego – za oryginalną treść i przemyślaną formę opowiadania „Krasnoludek”. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajęli także Martyna Bałkowiec z Międzyrzeca – za umiejętne budowanie napięcia w opowiadaniach – oraz ex aequo Andrzej Chodacki z Parczewa i Krzysztof Martwicki z Warszawy.

Wrażliwość poetycka doceniona

W dziedzinie poezji pierwsze miejsce zajęli: Marta Tchórzewska z Międzyrzeca – za wrażliwość poetycką i głębokie przemyślenia w utworach – oraz Maciej Henryk Modzelewski z Białobrzegów, za dojrzałe i bardzo dobre warsztatowo wiersze. Wysoko oceniono również wiersze Joanny Jastrzębskiej z Radzynia Podlaskiego i Janusza Pyzińskiego z Wieliczki. Ponadto nagrodę specjalną, ufundowaną przez Tadeusza Sławeckiego, za poezję, w której tematem przewodnim jest piękno wsi polskiej, jej przyrody i ludzi, otrzymał Janusz Pyziński z Dębicy.

– Cieszy nas niezmiernie liczny udział młodych autorów, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dziękujemy nauczycielom, którzy zdopingowali swoich podopiecznych do udziału w konkursie, a także zachęcali do posługiwania się ciekawymi formami literackimi, jak akrostych czy limeryk – stwierdził przewodniczący komisji R. Kornacki.

BZ