Aktualności
Czerwona róża po raz siódmy

Czerwona róża po raz siódmy

Wyrażając głęboki szacunek dla osoby Ireny Golec - wybitnej postaci ziemi radzyńskiej i Lubelszczyzny - patriotki, żołnierza i działaczki społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz działająca przy nim Grupa Poetycka „Wieś Tworząca” ogłaszają VII Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „Czerwona Róża dla Niej”.

Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści utworów, jak i wieku twórców. Utwory będą oceniane w czterech kategoriach: dzieci szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum, młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 30 września utworów własnych – poetyckich lub prozatorskich (wiersz, esej, nowela, list, opowiadanie, kartka z pamiętnika) niepublikowanych nigdzie dotąd, nienagradzanych i nieocenianych w innych konkursach. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród, który odbędzie się 9 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury. Honorowy patronat nad konkursem objął sekretarza stanu w ministerstwie edukacji narodowej Tadeusz Sławecki. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.kakolewnica.lublin.pl.

BZ