Aktualności
Czym żyje region?

Czym żyje region?

W czwartek, 23 maja, w Serpelicach rozpoczął się dwudniowy konwent starostów województwa mazowieckiego. Uczestniczyli w nim m.in. wojewoda Jacek Kozłowski i członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

W pierwszym dniu konwentu omawiano m.in. perspektywy wsparcia finansowego powiatowych inwestycji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Poruszono też kwestię funkcjonowania inspektoratów sanitarnych czy stan sanitarny zakładów przetwórstwa mięsnego.

Plany i wyjaśnienia

Najwięcej uwagi ok. 30 uczestniczących w spotkaniu włodarzy mazowieckich powiatów poświęciło sprawom związanym ze stanem krajowych dróg i sytuacją w oświacie. Adresatem licznych pytań był przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zastępca dyrektora oddziału ds. zarządzania drogami i mostami Leszek Sekulski przedstawił uczestnikom konwentu plany inwestycyjne dotyczące dróg krajowych na terenie województwa mazowieckiego na najbliższe lata.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – wicekurator Mariusz Dobijański i dyrektor wydziału zwiększania szans edukacyjnych Emilia Wojdyła – odpowiadali z kolei na liczne pytania związane z problemami dotyczącymi szkolnictwa specjalnego oraz nieuchronnymi zmianami w oświacie, jakie niesie ze sobą niż demograficzny.

Zmiana myślenia

Janina Ewa Orzełowska przedstawiła perspektywę finansowania nowych przedsięwzięć samorządowych w kolejnych latach i starania, jakie są czynione na szczeblu województwa w celu pozyskania środków na inwestycje.

Jacek Kozłowski podczas wystąpienia zaapelował m.in. o zaangażowanie powiatów w sprawę ustawy śmieciowej, podkreślając jednocześnie, że jest to obecnie kwestia priorytetowa. Mimo iż wdrożenie systemu spoczywa na gminach, powiaty – zdaniem wojewody – powinny włączyć się i w ramach swoich kompetencji wpływać na zmianę nawyków mieszkańców. J. Kozłowski poruszył też temat starzenia się społeczeństwa i konieczności reorientacji polityki społecznej i zdrowotnej. Zapowiedział również, że jeszcze w tym roku powiaty będą miały szansę na uzyskanie środków w ramach tzw. powodziówek, wykorzystywanych najczęściej na remonty dróg.

Promocja regionu

Gospodarz konwentu – starosta łosicki Czesław Giziński podkreślił, że spotkanie stało się okazją do promocji powiatu. Wyraził też nadzieję, iż poznanie przez gości tutejszych realiów przełoży się na skuteczniejszą współpracę na poziomie województwa.

Drugi dzień konwentu poświęcono na debatę i podsumowanie. Zwieńczeniem wydarzenia było zwiedzanie pieczarkarni w Nowosielcu.

W przygotowanie spotkania, oprócz powiatu łosickiego, zaangażowany był powiat wyszkowski. Spotkaniom przewodniczył jego starosta Bogdan Pągowski. O część artystyczną zadbał zespół mandolinowy Tremole działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnakach.

Kolejny konwent starostów, zorganizowany przez powiaty węgrowski i kozienicki, odbędzie się w lipcu na Ukrainie.

DK