Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Czynić Pana Boga wielkim obecnym

Bp Henryk Tomasik przewodniczył 23 stycznia uroczystościom odpustowym w kościele pw. bł. Męczenników Podlaskich w Radzyniu Podlaskim.

W koncelebrze uczestniczyli również proboszcz parafii ks. kan. Henryk Och oraz proboszcz parafii św. Filipa w Neri w Kąkolewnicy ks. kan. Janusz Sałaj. W homilii bp H. Tomasik nakreślił kontekst historyczny męczeństwa unitów podlaskich. Mówił o okrutnych prześladowaniach dotykających całe społeczności ze strony władz carskie i o ich heroicznym trwaniu w wierze i wierności Kościołowi. Wspominał beatyfikację Męczenników Podlaskich, której 6 października dokonał św. Jan Paweł II. - Czego na uczą dziś bł. Męczennicy Podlascy? - zadał pytanie i wskazał: - Przez swą głęboką wiarę i przywiązanie do Chrystusa są prawdziwymi strażnikami Kościoła, strażnikami wiary. Uczą nas troski o życie sakramentalne, współpracy z duszpasterzami.

Dziś potrzebni są prawdziwi strażnicy wiary w sercach, rodzinach, w ojczyźnie.

Kaznodzieja przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na krakowskich błoniach podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny w 2002 r.: „Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić «wielkim nieobecnym» w kulturze i społecznej świadomości narodów”. – Chrześcijanin to człowiek, który czyni Boga Wielkim Obecnym przez odważne wyznawanie wiary w każdej sytuacji. Potrzebni są strażnicy Kościoła, gdy teraz mówi się o Kościele źle albo wcale się nie mówi. Potrzebni są ci, co przyznają się do Chrystusa, odważnie zareagują na kłamstwo, na atak – mówił. – Co się z nami stało? – pytał dalej. – Kraj, który wydał papieża, ma wątpliwości, czy można w życiu publicznym mówić o Bogu? W kraju, który ma piękną kulturę opartą o chrześcijaństwo – od pierwszego hymnu „Bogurodzicy” przez wspaniałe pomniki kultury, architektury, literatury, poezji – dziś czyni Boga Wielkim Nieobecnym. Jak bardzo potrzebni są strażnicy Kościoła, którzy będą czynić Pana Boga Wielkim Obecnym w sercu, ale także w życiu społecznym, publicznym. To zadanie każdego z nas – podkreślał.

 

Zostawił wielką lekcję

Bp H. Tomasik w szczególności apelował o troskę o wiarę dzieci i młodzieży. – To wielkie zadanie dla rodziców, którzy podczas chrztu dzieci zobowiązali się do ich religijnego wychowania – przypominał. – Czynić Pana Boga Wielkim Obecnym to zadanie, którego uczą nas Męczennicy Podlascy. Panu Bogu dziękujemy za ich wielką wiarę i za lekcję, jaką nam zostawili – mówił.

Po Mszy św. delegacje parafian złożyły życzenia imieninowe solenizantom: bp. H. Tomasikowi i proboszczowi ks. kan. H. Ochowi. Gospodarz miejsca, dziękując księdzu biskupowi za udział w uroczystości – pierwszym odpuście po konsekracji kościoła, podkreślił, że jeszcze jako sufragan diecezji siedleckiej bp H. Tomasik był bardzo zaangażowany w proces przygotowania do beatyfikacji Męczenników Podlaskich, ponadto 17 października 1999 r. dokonał pierwszego poświęcenia obecnego kościoła pw. bł. Męczenników Podlaskich.

Anna Wasak