Aktualności
Czynny punkt

Czynny punkt

Na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Żołnierzy WiN 22 we Włodawie uruchomione zostały punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Odbierane będą w nich następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte akumulatory i baterie, przeterminowane lekarstwa oraz farby, lakiery i środki ochrony roślin. Wszystkie punkty czynne są od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.30. Najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta przewidziana jest 16 grudnia.

AD