Diecezja
Źródło: K
Źródło: K

Czytelnym znak obecności Chrystusa

16 lutego o 18.00 w katedrze siedleckiej celebrowana była Msza św. w intencji Dostojnego Solenizanta bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Wraz z Pasterzem Diecezji koncelebrowało około 100 księży, którzy przybyli z różnych miejsc diecezji, oraz pracownicy Kurii Diecezjalnej. Uroczystości uświetnił Chór Katedralny i wielu zacnych gości.

Pod koniec Eucharystii w imieniu prezbiterium siedleckiego życzenia złożył dziekan z Ryk, ks. kan. Roman Wiszniewski. Nawiązując do św. Grzegorza z Antiochii i dokumentów soborowych, powiedział, że czytelnym znakiem obecności Chrystusa wśród ludzi jest jedność biskupa z prezbiterami, która wyraża się we wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i w przepowiadaniu Ewangelii. Życząc tej jedności zapewnił o kapłańskim wsparciu i modlitwie w intencji Pasterza Diecezji. Po Mszy Dostojny Solenizant zaprosił wszystkich obecnych na liturgii na wspólną agapę, podczas której wszyscy uczestnicy mogli osobiście złożyć życzenia i wyrazić swoje uznanie.

Ks. Jacek Szostakiewicz