Rozmaitości
Źródło: J
Źródło: J

Dać siebie innym

„Krew dla miasta i powiatu Siedlce” - pod takim hasłem 23 czerwca odbył się festyn krwiodawców i sympatyków idei honorowego krwiodawstwa, zorganizowany przez siedlecki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem imprezy była promocja honorowego krwiodawstwa, uhonorowanie krwiodawców, działaczy PCK oraz sponsorów i sympatyków. Na odwiedzających pl. Sikorskiego czekał ambulans PCK, gdzie można było oddawać krew. - Krew pobrano od ok. 40 osób. W sumie pozyskaliśmy ok. 18 l krwi - mówi Mieczysław Stefaniuk, prezes oddziału rejonowego PCK w Siedlcach. I dodaje, że krew potrzebna jest zwłaszcza latem, kiedy stali dawcy oddają jej mniej ze względu na sezon urlopowy, a zapotrzebowanie szpitali wzrasta głównie z powodu większej liczby wypadków drogowych.

Tego dnia na pl. Sikorskiego pojawiły się także stoiska medyczne, gdzie można było zmierzyć sobie ciśnienie krwi i poziom cukru. Z badań skorzystało kilkadziesiąt osób. – Wszystkie stanowiska były oblegane przez cały czas trwania festynu – podkreśla M. Stefaniuk. W programie imprezy znalazł się też pokaz sprzętu ratowniczego przygotowany przez Państwową Straż Pożarną, a chętni mogli przejść przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy przygotowane przez szkołę medyczną.

 

Szerzyć ideę honorowego krwiodawstwa

Podczas oficjalnej części festynu, która odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki, wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i okolicznościowe dla krwiodawców, opiekunów szkolnych kół PCK, sponsorów i sympatyków PCK. M. Stefaniuk otrzymał podziękowanie od członków zarządu rejonowego PCK w Siedlcach za długoletnią działalność w organizacji i promowanie idei honorowego krwiodawstwa.

– Jesteście wspaniali, że chcecie pracować i być dla Polskiego Czerwonego Krzyża, że przepełnia was idea honorowego krwiodawstwa i ją szerzycie – zaznaczył prof. med. Jerzy Kotowicz, prezes Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie. Podkreślił, że tegoroczna, 16 edycja festiwalu jest wyjątkowa, bo odbywa się w setną rocznicę powstania PCK. – Otrzymaliście wyróżnienia organizacji, która od 100 lat wszędzie i wszystkim stara się pomóc. Tak było tuż po I wojnie światowej, kiedy powstały sanatoria, szpitale, tabor karetek, eskadra lotnicza PCK. Niestety, w trakcie i po II wojnie światowej część została zniszczona, a część znacjonalizowana. PCK to jedyna organizacja, która mogła działać w czasie okupacji hitlerowskiej. Dzięki niej paczki żywnościowe otrzymywali więźniowie Oświęcimia i Majdanka, a część z nich dzięki staraniom organizacji udało się wyciągnąć z obozów. To od PCK pochodził pierwszy sygnał o zbrodni katyńskiej – wspominał J. Kotowicz. – Do dziś staramy się działać nie tylko na polu krwiodawstwa, ale też promocji zdrowia, opieki nad osobami starszymi i dziećmi. Pomagajcie nam, a my będziemy pomagać innym – zaapelował.

Jedno z wydarzeń z historii organizacji przywołał także prezes honorowy PCK Jerzy Czubak. – Kiedy w 1920 r. bolszewicy byli już pod Warszawą, ze stolicy uciekli wszyscy dyplomaci za wyjątkiem dwóch: jednym z nich był ówczesny nuncjusz apostolski Achilles Ratti, który świetnie mówił po polsku. Pewnego dnia poprosił swojego przyjaciela z PCK, gdyż nuncjusz nie miał samochodu, aby pomógł mu odwiedzić żołnierzy rannych w czasie walk. Podczas tych wizyt Ratti błogosławił i udzielał pomocy rannym. Kilka lat później, w 10-lecie PCK dotarł list od papieża Piusa XI, w którym udzielał błogosławieństwa działaczom PCK oraz życzył powodzenia w działalności charytatywnej. Papieżem był nikt inny jak właśnie Achilles Ratti – opowiedział J. Czubak.

Imprezę, zorganizowaną przez oddział rejonowy PCK i CKiS, zakończył koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z udziałem solistów i baletu – w sumie 120 osób.


Odznaczenia państwowe nadane krwiodawcom przez Prezydenta RP:

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali po raz drugi: Zenon Kublik, Ryszard Machała.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Wojciech Jużyk, Sławomir Weśniuk.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Stanisław Goździk, Janusz Jużyk, Marek Karczewski, Dariusz Kisieliński.

Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymali: Janusz Cabaj, Adam Czajkowski, Jarosław Gromadziński, Andrzej Hojna, Karol Kondraciuk, Bartłomiej Kurkus, Andrzej Styrczula, Tomasz Sysik.

Medale 100-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK otrzymali m.in.: Krzysztof Tchórzewski, Jerzy Kotowicz, Andrzej Hojna, Karol Tchórzewski, Andrzej Sitnik, Magdalena Sałata, Zdzisław Sawicki, Elwira Sawicka, Bogdan Borkowski, Kazimierz Banasiuk, Marian Sekulski, Mirosław Bieniek, Janina Wójcikowska, Ryszard Machała, Jan Orzełowski.

HAH