Region
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Dali szansę niepełnosprawnym

1 października Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białej Podlaskiej działające przy Spółdzielni Inwalidów „Elremet” obchodziły 15-lecie swojego istnienia.

Uroczystości zgromadziły uczestników terapii, ich rodziców, kadrę oraz wielu gości. Na jubileusz przybyli m.in. Andrzej Czapski – prezydent Białej Podlaskiej, Katarzyna Barandziak – prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Prosta”, przedstawiciele PFRON i Spółdzielni Inwalidów.

Samodzielnie

15-lecie świętowano w ciekawie udekorowanych magazynach „Elremetu”. Uroczystości rozpoczęła krótka prezentacja multimedialna o historii WTZ.

Warsztaty powstały 1 września 1994 r. Instytucję powołał Edward Laskowski, ówczesny prezes spółdzielni. Okazuje się, że taka inicjatywa była w mieście bardzo potrzebna, ponieważ z roku na rok wzrastała liczba uczestników warsztatów, poszerzała się także ich oferta. Obecnie niepełnosprawni mogą korzystać z siedmiu pracowni; swoje zdolności rozwijają poprzez krawiectwo oraz prace plastyczne i techniczne. Uczą się także prowadzenia gospodarstwa domowego i obsługi komputera, chętnie przychodzą do pracowni dziewiarsko-hafciarskiej i galanterii skórzanej.

– Celem działalności WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa każdego uczestnika, zmierzająca do jego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – mówiła podczas uroczystości kierownik warsztatów Ryszarda Grzywaczewska.

Jedna rodzina

Podopieczni WTZ bardzo dobrze czują się w pomieszczeniach „Elremetu”. Takie placówki dają im szansę rozwoju i pozwalają na odkrycie w sobie nieznanych dotąd zdolności. Dzięki WTZ nie są skazani na nudę i tkwienie w czterech ścianach domów, ale mają okazję do wspólnych spotkań. Są wdzięczni opiekunom, którzy prowadzą zajęcia, pracownikom spółdzielni i rodzicom, bo to oni przywożą ich codziennie na ul. Prostą do budynku, w którym mieszczą się pracownie. Swoje podziękowania wyrazili wzruszającą częścią artystyczną. Widać było, że wszyscy – niepełnosprawni i ich opiekunowie – tworzą jedną rodzinę.

Uczestnicy warsztatów oprócz zajęć praktycznych mogą korzystać również z opieki medycznej, psychoterapii oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej. Obecnie z oferty placówki korzysta 35 niepełnosprawnych, czuwa nad nimi 14-osobowa kadra.

– WTZ przy SI „Elremet” zapoczątkowały w Białej Podlaskiej fachową opiekę nad niepełnosprawnymi i promowanie takich ludzi w społeczeństwie. Kadra prowadząca zajęcia sprawiła, że osoby niemające pełnej sprawności fizycznej czy intelektualnej chcą brać aktywny udział w życiu społecznym, że czują się potrzebni – podsumował ks. Dariusz Parafiniuk, dyrektor Ośrodka „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej.

Agnieszka Wawryniuk