Aktualności
Dali zielone światło

Dali zielone światło

16 grudnia podczas nadzwyczajnej sesji rady gminy zwołanej na wniosek części radnych podjęto decyzję o budowie przedszkola samorządowego w Kąkolewnicy. Przyjęcie uchwały poprzedziła burzliwa dyskusja.

Ostatecznie większością głosów radni opowiedzieli się za opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego podstawę do oszacowania kosztów przyszłej inwestycji oraz możliwości technicznych nowego obiektu. Realizację inwestycji uzależniono od pozyskania dofinansowania z maksymalnym wsparciem środków zewnętrznych. Założono minimalny wkład własny a jako perspektywę finansową wyznaczono lata 2022-25. Ponadto w dokumencie wprowadzono zapis o konieczności przeprowadzenia konsultacji z radą gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało dziewięciu radnych, jeden wstrzymał się od głosu a dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu. 

 

MLS