Kościół

Dar dziecięctwa

Uczestnicy tegorocznej, 44 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej zaczęli już odliczanie dni do wyjścia na szlak wiodący na Jasną Górę. W tym roku będzie im przyświecał temat „Jestem dzieckiem Boga”.

Hasło zostało wyłonione w trakcie spotkania zorganizowanego 29 stycznia w kurii siedleckiej, w którym udział wzięli kierownicy pielgrzymki, biskupi Kazimierz Gurda i Grzegorz Suchodolski oraz księża zaangażowani w pielgrzymkę i odpowiedzialni w diecezji za inicjatywy duszpasterskie. W trakcie dyskusji o potrzebach duchowych dzisiejszych pielgrzymów oraz o zmieniającym się modelu pielgrzymowania pojawiły się różne propozycje hasła, m.in. nawiązujące do trwającego Roku Modlitwy czy do tematu przyszłego roku duszpasterskiego - „Pielgrzymi nadziei”.

Ostatecznie uznano, że w tym roku warto pochylić się nad kwestią dziecięctwa Bożego.

 

Pielgrzymka w pigułce

Hasło PPP nie tylko wpływa na kształt znaczka, który będzie wyróżniał pątników, czy decyduje o słowach pielgrzymkowego hymnu. Stanowi ono główną myśl, która ukierunkowuje pielgrzymów i nad którą będą się w drodze na Jasną Górę pochylać. Hasło – zwraca uwagę ks. Przemysław Świderski, ojciec duchowny PPP – to pielgrzymka w pigułce. A tegoroczne jest bardzo pojemne. – Dzieckiem Bożym jest każdy z nas i chcemy odkrywać tę prawdę w dwóch wymiarach. Zobaczyć, że po pierwsze: dziecięctwo Boże to dar. Dzieckiem Boga staję się przez chrzest św. niezasłużenie, tu wylewa się na mnie miłość Boga. Po drugie: jako dziecko Boga mam przywileje, ale i obowiązki, o których chcemy sobie przypomnieć i możemy na nowo je odkryć – wyjaśnia ks. Przemysław. W te prawdy pielgrzymi będą wprowadzani głownie przez głoszone na trasie konferencje. Po wyklarowaniu się hasła 44 PPP zaplanowane zostały szczegółowe tematy na każdy dzień, których opracowanie zlecane jest konkretnym księżom. W tym roku jedną z konferencji napisała osoba świecka. ...

LI

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł