Kultura
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Dar słowa

W piątek, 19 października, w saloniku literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach wręczone zostały nagrody laureatom VIII edycji konkursu literackiego Słowa Jana Pawła II „Dar słowa”.

Prace konkursowe miały charakter rozważań filozoficznych, teologicznych, były zapisem wewnętrznego dialogu, przemiany duchowej, świadectwem wiary. W wielu przypadkach zawierały ogromny ładunek emocji i wskazywały na rzeczywistą fascynację słowem i nauczaniem błogosławionego Papieża Polaka. Wśród prac znalazły się wypowiedzi kontemplacyjne, konfesyjne, apostroficzne, układające się w kształt litanii, manifestu czy pieśni. Autorzy nawiązywali do encyklik, adhortacji, homilii, listów, kazań, utworów poetyckich oraz dramatów Ojca Świętego. Uczestnicy konkursu swoje wypowiedzi często budowali na bardzo czytelnych parafrazach słów Jana Pawła II, przefiltrowanych przez osobiste doświadczenia i przemyślenia.

Nagrody w postaci albumów i książek wręczali: prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, dyrektor MBP Jadwiga Madziar oraz przewodniczący jury prof. Zbigniew Lisowski.

W kategorii poezji zwyciężyli: Marcin Mularzuk z PG nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach, Aleksandra Rogala z Czeladzi, Regina Nachacz z Rzeszowa i Tadeusz Charmuszko z Suwałk. Wyróżnienia  przyznano osobom zamieszkałym w Siedlcach: Dorocie Podgórzak, Małgorzacie Myrcha-Kamińskiej, Beacie Tchórzewskiej i Krzysztofowi Śledziowi.

W kategorii prozy nagrody otrzymały: Dominika Mleczarek – uczennica PG nr 6 im. ks. Stanisława Brzóski w Siedlcach oraz Justyna Paulina Kołodziejczuk z Mordów. Przyznano też trzy wyróżnienia: Markowi Pietrzale z Białej Podlaskiej, Karolowi Bierdzkiemu z II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach oraz Kacprowi Marusze z PG im. Jana Pawła II w Stoku Lackim. Redakcja „Echa Katolickiego” przyznała I nagrodę Marcinowi Mularzukowi i II nagrodę Dominice Mleczarek.

Uroczystość uatrakcyjnił koncert muzyki barokowej w wykonaniu Małgorzaty Zielińskiej (instrument klawiszowy) i Patrycji Zielińskiej (flet poprzeczny). Na zakończenie obie panie wykonały ulubioną przez Jana Pawła II „Barkę”.

Włodzimierz Korolczuk