Rozmaitości
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Darmowe leki dla seniorów

Od 1 września osoby, które skończyły 75 lat, będą mogły korzystać z bezpłatnych leków. Lekarz rodzinny do wystawienia recepty będzie potrzebował jedynie PESEL pacjenta.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce żyje obecnie blisko 2,7 mln osób powyżej 75 roku życia. Ministerstwo zdrowia zdecydowało się wesprzeć akurat tę grupę, ponieważ sięga ona po najwięcej leków (z danych resortu wynika, że rocznie na jedną osobę przypada ponad 40 opakowań), a jednocześnie często ogranicza wskazane przez lekarzy terapie z powodu braku pieniędzy na zrealizowanie wszystkich recept.

Jak wyliczyła monitorująca rynek farmaceutyczny firma IMS Health, senior miesięcznie zostawia w aptece średnio 119 zł. Osoby po 75 roku życia kupują w ciągu roku w aptekach leki na receptę warte 4,3 mld zł, z czego 800 mln zł to wydatki na leki refundowane. Szacuje się, że ok. 17% wystawianych recept nie jest wykupywanych z powodu braku pieniędzy w domowym budżecie. – To oznacza, że 17% pacjentów nie realizuje tego, co zalecają im lekarze – zwraca uwagę minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dzięki ustawie rachunki seniorów za leki refundowane w 2016 r. mają się zmniejszyć o ponad 40%, a w kolejnych latach – wraz ze wzrostem finansowania programu – o ponad 60%.

Wykaz zacznie obowiązywać od 1 września. Lista będzie aktualizowana co dwa miesiące. Minister zdrowia chce, żeby znalazły się na niej leki stosowane w chorobach przewlekłych najczęściej występujących wśród starszych Polaków. Jak szacują geriatrzy, przeciętny polski senior choruje na co najmniej trzy-cztery choroby przewlekłe i przyjmuje średnio pięć-sześć, a nawet więcej leków. Aż 70% ma nadciśnienie tętnicze, co trzeci ma rozpoznaną chorobę niedokrwienną serca, blisko jedna trzecia ma depresję, co piąty – cukrzycę. Dlatego w wykazie znajdą się m.in. leki na choroby sercowo-naczyniowe i układu krążenia, cukrzycę, osteoporozę, choroby układu oddechowego i pokarmowego. Poza lekami bezpłatna będzie też część wyrobów medycznych oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (m.in. preparaty wspomagające działanie układu pokarmowego).

Tylko na receptę

Bezpłatne leki będą dostępne wyłącznie na receptę dla każdej osoby, która ukończyła 75 rok życia. Do poświadczenia prawa do refundacji wystarczy numer PESEL z dowodu osobistego potwierdzający wiek pacjenta. Bez znaczenia będzie wysokość emerytury albo otrzymywanie jakichkolwiek zasiłków czy świadczeń. Recepty na darmowe leki oznaczone literą „S” będzie mógł wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarka POZ posiadająca uprawnienia do wystawiania recept. Będzie je można zrealizować w dowolnej aptece. Farmaceuta wyda pacjentowi lek wraz z paragonem potwierdzającym stuprocentową refundację. Jej koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia z pieniędzy przekazanych z budżetu państwa.

Lista poszerzana

78% leków na liście produkowanych jest przez krajowe firmy. Zdaniem farmaceutów w wykazie są też braki – znajduje się na niej tylko jeden środek przeciwbólowy i jeden doustny lek przeciwcukrzycowy, zbyt mały jest też wybór nowoczesnych medykamentów na nadciśnienie i depresję. Z kolei geriatrzy uważają, że powinna być w tym wykazie witamina B12, bo co trzeci pacjent ma jej niedobór. Nie ma też preparatów tarczycowych, leków onkologicznych ani leków na chorobę Parkinsona pierwszego rzutu – te, które zaproponowano w wykazie, to preparaty wspomagające. Minister zdrowia Konstanty zapowiada, że lista będzie tylko poszerzana, a nie uszczuplana.


Na liście dla seniora znajduje się 1129 preparatów. W wykazie znalazły się leki na choroby typowe dla pacjentów w podeszłym wieku, które mają znaczący wpływ na ich jakość życia, m.in. na: nadciśnienie tętnicze: dyslipidemię, cukrzycę; chorobę niedokrwienną serca: miażdżycę (hiperlipidemię); niewydolność serca, choroby obejmujące mięsień serca, zastawki i układ przewodzenia; udar mózgu: miażdżycę naczyń mózgowych, chorobę zakrzepowo-zatorową.

HAH