Aktualności
Dawne pieśni

Dawne pieśni

Projekt „Wokół wyryckich pieśni - aktywizacja społeczności wokół lokalnej muzyki” realizowany jest przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna”.

Główny cel projektu to zaangażowanie wiejskich kobiet w podtrzymywanie lokalnych tradycji. Od 11 września panie z zespołu śpiewaczego Swańki doskonalą swoje umiejętności śpiewacze. Jak mówi prezes stowarzyszenia Mirosław Torbicz, efektem spotkań śpiewaczek będą dwa koncerty oraz płyta, na której znajdą się typowe dla regionu piosenki śpiewane przez babcie i prababcie. Nagrania zostaną przekazane mieszkańcom. Organizatorzy liczą na długofalowy efekt warsztatów śpiewaczych.

Istniejące od 2002 r. stowarzyszenie „Koalicja Kulturalna” skupia ponad 20 osób, głównie mieszkańców Wyryk.

JS