Aktualności
Deklaracja tylko raz

Deklaracja tylko raz

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zabrała głos w sprawie praktyki domagania się od rodziców lub pełnoletnich uczniów składania deklaracji dotyczących uczestnictwa w lekcjach religii na początku każdego roku szkolnego.

Komisja nazywa to „jawnym nadużyciem wywołującym niepotrzebny niepokój, zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany raz podjętej decyzji. Takie działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami państwowymi”. Sprawę te reguluje Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), w którym czytamy: „Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione”. 

LA