Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Diagnoza na odległość

Przyszłość medycyny należy do telemedycyny! Zgodnie z tym założeniem Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, we współpracy ze Szpitalem Miejskim, realizuje projekt dotyczący nowej formy świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej w Polsce.

Telemedycyna to jedna z najnowszych form pomocy w zakresie ochrony zdrowia. Łączy ona w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii telemedycyna pozwala przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji, umożliwiając przesyłanie obrazów zarówno statycznych, jak i dynamicznych (zdjęć w najwyższej jakości EKG, USG oraz MRI).

Obustronne korzyści

Najnowsza forma świadczenia usług medycznych pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość. Ale nie tylko. W krajach, w których sieć telemedycyny jest dobrze rozwinięta, technikę wykorzystuje się w środowisku chirurgicznym, które stosuje ją do prowadzenia operacji „na odległość” (chodzi konkretnie o asystę specjalisty przy trudnych zabiegach).

Do głównych zalet działalności telemedycyny naukowcy zaliczają możliwość diagnozowania i monitorowania zdrowia pacjentów przebywających w domu – tych chorujących np. na serce, astmę czy cukrzyków. Stworzenie systemowej platformy z urządzeniem diagnostycznym oraz specjalnego oprogramowania pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i prezentację różnych rodzajów medycznych danych diagnostycznych, takich jak: PSG, EKG, ciśnienie, waga, poziom cukru. Co ważne, wyniki są dostępne w czasie rzeczywistym (online) i mogą być prezentowane przez internet w dowolnym miejscu na świecie.

Aktualnie do telemedycyny wdraża się diagnostykę z zakresu badania zaburzeń rytmu serca (holter, EKG online), badań kardiologicznych – event holter EKG oraz pomiar ciśnienia krwi, badań zaburzeń oddychania podczas snu, badań pulmonologicznych – pomiary saturacji i EKG w czasie normalnej pracy, badań przebiegu leczenia diabetologicznego – pomiary poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi, wagi, zawartości tłuszczu w organizmie pacjenta.

Dzięki cyfrowemu rejestratorowi parametrów fizjologicznych można choremu na odległość zmierzyć i zarejestrować: pulsoksymetrię, EKG, przepływ powietrza przez drogi oddechowe, ruchy klatki piersiowej i brzucha, położenie oraz aktywność ciała. Korzyści płynące z tego typu zastosowań czerpią obie strony – lekarze monitorują na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów, obniżając tym samym koszty utrzymania jednostek zdrowia, a pacjenci zyskują komfort lepszej jakości usług, połączonej z wygodą, jaką jest przebywanie w dowolnym miejscu (niekoniecznie na oddziale szpitalnym).

W Polsce

Ten rodzaj świadczenia opieki medycznej w naszym kraju dopiero się rozwija. Od roku 2001 działa Sekcja Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, która postawiła sobie za cel krzewienie i rozwój idei telemedycyny w Polsce. Siedlecka uczelnia już postanowiła dostosować swój program nauczania do nowych technologii w tym zakresie. Projekt polega na opracowaniu metodyki nauczania zagadnień związanych z telemedycyną. W tym celu w Collegium Mazovia utworzono wzorcową pracownię – laboratorium monitoringu telemedycznego.

Pod koniec grudnia w siedzibie uczelni odbyły się wykłady i zajęcia ćwiczeniowe poświęcone zagadnieniom z tego obszaru. Działania podejmowane w ramach projektu mają umożliwić absolwentom Mazovii zdobycie nowego zawodu w sferze opieki zdrowotnej, bowiem możliwości telemedycyny są nieprzecenione.

GU