Rozmowy
Źródło: FOTOLIA
Źródło: FOTOLIA

Dialog z islamem jest konieczny

Niekiedy słyszy się w mediach, a nawet pośród „uświadomionych” katolików, że islam jest religią pokoju, tolerancji. Jednak po tym, co wydarzyło się we Francji, trudno w to uwierzyć. Czym naprawdę jest islam?

To złożony system religijno-społeczno-polityczny, w którym brak podziału na sferę sacrum i profanum. We wszystkich płaszczyznach życia dozwolone jest tylko i aż to, co zgadza się z zasadami religijnymi przekazanymi wierzącym w słowie Bożym, a więc w Koranie - świętej księdze islamu. Jednym z najcięższych występków przeciwko islamowi jest szydzenie z Boga oraz jego proroka Mahometa i, oczywiście, odstępstwo od wiary.

We Francji mieliśmy akt terroru, który chce być usprawiedliwiony obroną religii. Idea właściwa, tylko środki przerażające. Niemniej jednak nie należy całego zła światowego utożsamiać z islamem. Słowo „islam” wywodzi się od rdzenia s-l-m, oznaczającego dobry, poprawny. Od tego samego rdzenia pochodzi słowo salam, a więc pokój, ponadto to również jedno z określeń Boga. Z tego względu islam bardzo często jest nazywany religią pokoju, zresztą dla każdego systemu religijnego pokój jest naturalnym stanem.

Jakie są korzenie islamu?

To religia, monoteistyczna i abrahamiczna, a więc posiadająca to samo źródło, co judaizm i chrześcijaństwo. Abraham postrzegany jest jako ojciec wiary oraz wzór posłuszeństwa Bogu i Jego woli. Był bowiem gotowy złożyć w ofierze swojego ukochanego syna. Religia zaś ukształtowała się w VII w. po Chrystusie na Półwyspie Arabskim. W 610 r. w okolicy Mekki Archanioł Gabriel ukazał się Mahometowi, polecając mu zadanie głoszenia nowej religii. Islam miał być dopełnieniem dotychczasowych religii monoteistycznych – judaizmu i chrześcijaństwa, które zostały wg Mahometa wypaczone przez ludzi i ich pychę, a także odejście od posłuszeństwa woli Bożej. ...

Jolanta Krasnowska

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł