Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Diecezjalne dziękczynienie

W sobotę, 8 września, w sanktuarium maryjnym spotkali się rolnicy, by podziękować Bogu za tegoroczne plony. Zgromadzonych pielgrzymów i delegacje parafialne powitał o. Mieczysław Jankowski, przeor klasztoru w Woli Gułowskiej.

Bezpośrednio przed Eucharystią przy ołtarzu polowym ustawiła się procesja pięknych wieńców dożynkowych. Prezentacji ich oraz wykonawców dokonał ks. kan. Jan Romaniuk, diecezjalny duszpasterz rolników. W symbolice tegorocznych wieńców dominowały motywy eucharystyczne, biblijne i patriotyczne. Widoczne były również nawiązanie do pracy na roli oraz szczególna cześć do Matki Bożej, wyrażona w obrazach Maryi czczonych w Polsce i diecezji siedleckiej.

Przygotowanie przybytku

Dziękczynnej Eucharystii za tegoroczne plony przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. Wraz z biskupem siedleckim Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Jerzy Kalinka, ks. prałat Tadeusz Karwowski, ks. kan. Janusz Grodek, ks. kan. Stanisław Bieńko, ks. kan. Krzysztof Czyrka, ks. kan. Marek Paluszkiewicz, ks. Stanisław Chodźko, ks. Henryk Kalitka i ks. Marian Banasiuk.

– Rolnictwo jest wielkim przedsiębiorstwem świata. Prosimy wszystkich, którzy mają władzę, by doceniali pracę rolnika. Rolnik niejednokrotnie zostaje ograbiony przez różnych pośredników z tego, co z trudem wyprodukował – mówił w homilii pasterz Kościoła siedleckiego. – Maryja uczy nas odkrywać sens życia. Ona potrafiła być w służbie życia do końca, od Betlejem aż po krzyż. Po krzyżem Syna Maryja stała się Matką św. Jana i każdego z nas. Narodziny Maryi wskazują na początek realizacji Bożego zamysłu. Są przygotowaniem Niewiasty, z której narodzi się Potomek mający moc zetrzeć głowę węża. Maryja wybrała dobrą cząstkę. Wiedziała, że Bóg współdziała z tymi, którzy go miłują. Jej narodziny to przygotowanie przybytku, w którym Bóg zamieszka między ludźmi, przejdzie przez śmierć i objawi moc zmartwychwstania. Maryja uwierzyła, że Bóg wypełni to, co obiecał – nauczał biskup. – Maryja bez żadnych pretensji i wymówek poszła za Tym, który wie, co jest dobre dla człowieka. Ona cała oddała się na służbę Bogu. Gdy świętujemy narodzenie Najświętszej Maryi Panny, myślimy o początku naszego chrześcijańskiego życia, które rozpoczęło się w chrzcie. Przez chrzest zanurzający nas w śmierć Chrystusa zostaliśmy zrodzeni do nowego życia – mówił biskup siedlecki.

Wiara, pobożność i praca

Następnie biskup, zwracając się do licznie zgromadzonych rolników, kontynuował: – Chcemy dzisiaj dziękować za doświadczenie życia w rodzącym się zbożu, zwierzętach hodowlanych, a także w nas. Chcemy dziękować za wasz trud rolniczy, pracę i trwanie przy życiu. Jesteście na podobieństwo św. Józefa, który towarzyszy Maryi i jest świadkiem rodzącego się życia. Nadajecie też imię temu, co rodzi się z waszej pracy. Jeśli jesteśmy wierzącymi, mimo czasem doznawanej niesprawiedliwości, będziemy towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze do Jerozolimy i na Golgotę, by dać świadectwo sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Jeśli jako pokrzywdzony potrafisz pomagać i służyć drugiemu, przeżywasz usprawiedliwienie, a pokój Chrystusa mieszka w twym sercu. Niech będzie doceniona wasza wiara, pobożność i praca. Niech to będzie dla was dzisiaj powodem radości i dziękczynienia. W dzisiejszej godzinie czytań bp Andrzej z Krety wzywa stworzenie do dziękczynienia: „Niech zatem całe stworzenie śpiewa, raduje się i pomnaża wesele dnia dzisiejszego. Mieszkańcy ziemi i niebios niech wspólnie święcą dziś uroczystość. Niechaj wspólnie świętują wszyscy na ziemi i w niebie. Dziś bowiem wzniesiony został przybytek Stwórcy wszechświata, dziś stworzenie mocą niepojętego zamysłu Boga przygotowuje nowe mieszkanie Stwórcy”. Jako ochrzczeni mamy w tym udział, o ile czynimy wszystko zgodnie z zamysłem Boga na wzór Maryi – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

Poświęcenie ziarna

Starostami tegorocznych dożynek byli Grażyna i Marek Skwierczyńscy ze wsi Rzążew. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotował dekanat zbuczyński oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, zaś oprawę muzyczną – chór parafialny z Milanowa oraz Chór Miasta Siedlce.

Po zakończonej Eucharystii na placu przed sanktuarium przeszła procesja eucharystyczna. Diecezjalne dziękczynienie za plony w Woli Gułowskiej zakończyło poświęcenie ziarna siewnego i wieńców dożynkowych.

ks. Mateusz Czubak