Rozmowy
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Dla chwały Twojej powstało

Przypomnijmy początki seminarium siedleckiego…

Są one nierozerwalnie związane z początkami naszej diecezji. W 1818 r. papież Pius VII z powodu zmian politycznych i terytorialnych w Królestwie Polskim po Kongresie Wiedeńskim zdecydował o utworzeniu nowych diecezji. Tak właśnie narodziła się diecezja podlaska czyli janowska, dzisiejsza siedlecka. Diecezja podlaska powstała tym samym z ziem współtworzących do tej pory pięć innych diecezji.

Nasze seminarium zostało zorganizowane w budynkach dotychczasowego seminarium diecezji łuckiej w Janowie Podlaskim, które funkcjonowało tam od 1684 r. Z tej racji właśnie Janów Podlaski przez długie lata był stolicą diecezji i rezydencją biskupów podlaskich. Pierwszym biskupem skierowanym do organizowania życia diecezji był bp Feliks Łukasz Lewiński, pochodzący z Włocławka. W roku powstania diecezji w seminarium było 28 kleryków. W ciągu pierwszych dziesięciu lat istnienia przyjęto do seminarium 89 kleryków na czas dwuletniej formacji, w trakcie której wykładano: teologię moralną, katechetykę, homiletykę, teologię biblijną i śpiew kościelny. 200 lat temu klerycy wstępowali do seminarium mając od 19 do 37 lat.

Jak zrodził się pomysł nakręcenia filmu?

Jest to forma wdzięczności Panu Bogu za to, że w naszej diecezji przez 200 lat nie zabrakło powołań. Ostatnio przebywałem kilka lat poza granicami Polski, m.in. ...

Małgorzata Kołodziejczyk

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł