Aktualności
Dla dobra najmłodszych

Dla dobra najmłodszych

Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim będą realizować program, którzy pomoże najmłodszym w radzeniu sobie ze stresem i budowaniu wiary w siebie. Jak pokazują liczne badania, wiele dzieci ma trudności w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Problemem staje się radzenie sobie w sytuacjach trudnych, a trwająca pandemia zaburza pozytywne nastawienie do życia. Wychodząc naprzeciw tym problemom, dyrektor ZPO nr 1 Iwona Orkisiewicz postanowiła pomóc wychowawcom w znalezieniu metod i form pracy z dziećmi. – Celem programu, który będzie realizowany w naszej szkole, jest budowanie poczucia własnej wartości i optymistycznego myślenia. Chcemy uczyć dzieci i młodzież uważnego i – co najważniejsze – świadomego podejścia do otaczającego świata oraz do innych ludzi. To bardzo potrzebne umiejętności, które właśnie my, nauczyciele i wychowawcy, powinniśmy wpajać młodemu pokoleniu – mówi I. Orkisiewicz.

Autorkami programu są Sylwia Wierzchowska i Elżbieta Nerwińska. Podczas jego tworzenia kierowały się założeniami psychologii pozytywnej, sformułowanej przez amerykańskiego psychologa Martina Seligmana. Program składa się z dziesięciu części tematycznych. Pierwsza z nich nosi nazwę „Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?”. Drugi temat to „Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!”. Trzeci: „Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!”. Kolejne zagadnienie ma pobudzić kreatywność – ucz się całe życie i wzmacniaj swoje talenty. Piąty temat mówi o wytrwałości w drodze do sukcesu. Szósty kształtuje umiejętność dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Siódme zagadnienie to nauka szczerości, dzięki której nie komplikujemy sobie niepotrzebnie życia. Kolejny temat przypomina, że życzliwość rodzi życzliwość, a ludzie przekują ją sobie dalej. Bardzo ważnym aspektem życia – co porusza dziewiąty temat – jest wdzięczność i dziękowanie za wszystko, co nas spotyka. Ostatnie, dziesiąte zagadnienie nosi nazwę „Marzenia – ustanawiaj cele i podążaj za marzeniami”.

 

Pozytywne postrzeganie siebie

Pomysł na program zrodził się z pragnień kształtowania pozytywnego postrzegania siebie i świata. Jego początki sięgają 2009 r. Aktualnie pracuje na nim ponad 1 tys. nauczycieli i wychowawców z całej Polski. – Główną ideą programu jest przekazywanie dzieciom, że wiele rzeczy są w stanie zrobić same, aby zadbać o swoje dobre samopoczucie i zdrowie emocjonalne. Całość ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Program kierowany jest do każdego dziecka, a nie tylko wybranych czy takich, które mają konkretny problem – podkreśla E. Nerwińska. I dodaje: – Naszym celem jest zmiana sposobu patrzenia na dzieci. W domach i szkołach są uczniami i właśnie z tej roli są rozliczani. Za mało uwagi poświęca się samopoczuciu najmłodszych w szkole i poza nią. Naszym programem chcemy pokazać dzieciom i młodzieży, że mają w sobie „skarby” – talenty i umiejętności, ale trzeba je wzmacniać przez całe życie, dla ich dobra.

ZPO nr 1 będzie jedyną szkołą w okolicy z uprawnieniami do prowadzenia programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.

Magdalena Frydrychowska