Aktualności
Dla dzieci i rodziców

Dla dzieci i rodziców

Międzyrzeckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Zrozumieć ich świat” realizuje projekt „Na dobry początek”. Uczestniczą w nim dzieci wieku od dwóch do czterech lat, które są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i nie uczęszczają do przedszkola.

W inicjatywę zaangażowani są także rodzice. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się w siedzibie stowarzyszenia. Spotkania usprawniają rozwój maluchów i wzmacniają w nich poczucie własnej wartości. Terapia grupowa dla dzieci i dorosłych umożliwia wymianę doświadczeń między rodzicami oraz współpracę z terapeutami. Opiekunowie mogą obserwować swoje pociechy w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych, plastycznych i ćwiczeń edukacyjnych. Uczą się też umiejętności potrzebnych do pracy z własnym dzieckiem. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.

BZ