Aktualności
Dla historyków i nie tylko

Dla historyków i nie tylko

Muzeum Południowego Podlasia ogłosiło wakacyjny konkurs prasowy zatytułowany „Powstanie styczniowe na Podlasiu”.

Wszyscy, którzy chcą wziąć w nim udział, muszą odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Podaj nazwę miejscowości, w okolicach której w trakcie potyczki poległ Aleksander Szaniawski.

2. Podaj nazwisko komendanta garnizonu rosyjskiego stacjonującego w Białej 22 stycznia 1863 r.

3. Podaj imię i nazwisko naczelnika wojskowego powiatu bialskiego mianowanego na czas powstania przez Rząd Narodowy.

4. W jakiej miejscowości 11 lipca 1863 r. stoczono jedną z największych bitew na Podlasiu.

5. Podaj datę bitwy pod Białką.

6. Którą rocznicę związaną z powstaniem styczniowym obchodzimy w tym roku.

7. W jakiej miejscowości 23 maja 1865 r. został stracony ks. Stanisław Brzóska, naczelny kapelan wojsk powstańczych w stopniu generała.          

8. Podaj dwa przykłady upamiętnienia bohaterów powstania styczniowego przez mieszkańców i władze naszego miasta.

9. W jakim czasie w Muzeum Południowego Podlasia eksponowana była wystawa „Powstanie styczniowe na ziemi bialskiej 1863-1864”.       

10. Jakie były losy miasteczek na Podlasiu, których mieszkańcy brali czynny udział w powstaniu.

Odpowiedzi należy przesłać do 31 sierpnia na adres: Muzeum Południowego Podlasia, ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska lub mailowo na edukacja@muzeumbiala.pl.

AWAW