Aktualności
Dla miłośników historii i fotografii

Dla miłośników historii i fotografii

Klub 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zaprasza wszystkich amatorów fotografii do udziału w konkursie Dziedzictwo kulturowe - miejsca pamięci Garnizonu Dęblin.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół z terenu Garnizonu Dęblin obejmującego swym zasięgiem m.in. powiaty: rycki, łukowski, bialski, terespolski, parczewski i radzyński. Zadaniem uczestników jest sfotografowanie w niekonwencjonalny i ciekawy sposób mało znanego lub z uwagi na swoje walory i wartość wymagającego promocji miejsca pamięci narodowej. Każdy uczestnik może dostarczyć od trzech do pięciu zdjęć w formacie nie mniejszym niż 15 x 21 cm. Prace należy składać osobiście lub nadsyłać w terminie do 24 kwietnia na adres: Klub 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, ul. Dywizjonu 303 nr 287, 08-521 Dęblin z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 28 kwietnia podczas obchodów narodowego święta 3 Maja w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego. Szczegółowy regulamin konkursu, niezbędne dokumenty, w tym mapa zasięgu garnizonu dostępne są na stronie internetowej www.facebook.com/klub4.slsz. 

MLS