Aktualności
Dla młodszych i starszych

Dla młodszych i starszych

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu zaprasza do udziału w XVI Powiatowych Spotkaniach z Poezją i Pieśnią Maryjną, poświęconych pamięci św. Jana Pawła II.

Impreza odbędzie się 18 października w GKSiT w Kodniu. Na 12.00 zaplanowano Mszę św. w bazylice, a na 13.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II na kalwarii. Pół godziny później rozpoczną się występy uczestników przeglądu. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także osoby dorosłe. Wydarzenie jest adresowane do pochodzących z terenu powiatu bialskiego i regionu lubelskiego miłośników recytacji i śpiewu. Uczestnicy kodeńskich spotkań mają zaprezentować dwa wiersze, wiersz i pieśń, albo dwie pieśni. Pierwszy występ powinien być poświęcony tematyce maryjnej, drugi pamięci św. Jana Pawła II (autorstwa Papieża Polaka lub innego autora). Podstawą wzięcia udziału w spotkaniach jest przesłanie karty zgłoszeniowej i kilku innych dokumentów (są dostępne na www.domkulturywkodniu.pl). Termin zgłoszenia upływa 10 października. Spotkania nie mają charakteru konkursowego. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy. Dodatkowych informacji udziela dyrektor GCKSiT Piotr Skolimowski, nr tel. 83 375-54-37, e-mail: domkulturywkodniu@wp.pl

AWAW