Aktualności
Dla naukowców i przemysłu

Dla naukowców i przemysłu

Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wzbogaci się o Regionalne Centrum Badań. Koszt przedsięwzięcia to prawie 18 mln zł.

Budowa nowego ośrodka ma ruszyć wiosną tego roku. W Regionalnym Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH powstaną laboratoria analiz środowiskowych i biologiczno-żywieniowych oraz laboratorium mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn.

– Centrum będzie składało się z dwóch budynków – korpusu głównego i pawilonu badawczego. Obok laboratoriów powstaną też pomieszczenia konferencyjno – informacyjne, które zostaną wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęt. Realizacja projektu doprowadzi do stworzenia gotowej i w pełni funkcjonalnej infrastruktury. W jej ramach powstaną innowacyjne rozwiązania skierowane do przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Z centrum będzie mógł korzystać sektor energetyczny, drogowy, kolejowy, lotniczy i turystyczny. Nasza ofertę skierujemy również do branży budowlanej i hodowlanej oraz przemysłu spożywczego – tłumaczy Renata Karwacka, koordynator sekcji projektów i funduszy europejskich PSW.

Inwestycja w większości finansowana jest ze środków unijnych. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi ponad 15,5 mln zł.

Centrum Badań Regionalnych ma przynieść korzyści dla całego Południowego Podlasia.

– Będzie służyć nawiązywania i rozwojowi współpracy na linii gospodarka – nauka. Badania i technologie, oferowane w ramach infrastruktury, zostaną wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej, jak i usługowej. Pomogą też w rozwoju potencjału i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw regionu. Działalność centrum stanie się ogromnym bodźcem dla podmiotów gospodarczych, które zaczną inwestować w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Wszystko po to, by usprawnić i zwiększyć konkurencyjność prowadzonej działalności – uważa R. Karwacka.

Władze uczelni zakładają też współpracę międzyregionalną z przedsiębiorcami, uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi. Transfer wiedzy ma służyć zarówno środowiskom akademickim, jak i sektorowi przemysłowemu.

Realizacja projektu potrwa do końca września 2014 r.

AWAW