Aktualności
Dla seniorów

Dla seniorów

Władze gminy Wola Mysłowska otrzymały dofinansowanie na realizację projektu, którego celem jest wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz utworzenie Klubu Seniora.

Jak informuje wójt Kinga Szerszeń, dotacja przyznana gminie przez zarząd województwa lubelskiego wyniesie ponad 968 tys. zł. Za pozyskane pieniądze będzie można realizować w najbliższym czasie tzw. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osób potrzebujących pomocy oraz usługi rehabilitacyjne. Ważnym punktem realizacji przedsięwzięcia będzie też utworzenie Klubu Seniora. Zajęcia dla osób starszych będą odbywały się w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach usytuowanych w budynku biblioteki w Woli Mysłowskiej oraz świetlicach w Ciechominie, Wandowie i Jarczewie. Oprócz warsztatów tematycznych, zajęć gimnastycznych czy spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin ochrony zdrowia, seniorzy będą mogli także liczyć na wyjazdy do kin czy teatrów. 

MLS