Aktualności
Dla tych, którzy ponieśli straty

Dla tych, którzy ponieśli straty

ARiMR do 14 lipca będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych.

Pomocą objęcie zostaną rolnicy, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc udzielana będzie do następujących gatunków zbóż i ziaren: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez platformę ARiMR. O wsparcie mogą ubiegać się również spółdzielnie produkcji rolnej oraz spółdzielnie rolników.

IZU