Aktualności
Dla wygody podróżnych

Dla wygody podróżnych

Rozpoczęto wydawanie pierwszych Kart Mazowieckich. Taka karta to nośnik, na którym podróżny może zakodować nie tylko bilet Kolei Mazowieckich, ale także ZTM.

Wielu pasażerów podróżujących po Warszawie komunikacją miejską, organizowaną przez ZTM, dojeżdża do stolicy pociągami Kolei Mazowieckich. Dzięki Karcie Mazowieckiej, zamiast dwóch oddzielnych kart z biletami, będą mieć w portfelu tylko jedną. Pilotażowy etap projektu zakłada wydanie 5 tys. kart. Na stronie www.karta.mazowieckie.com.pl podróżni mogą m.in. założyć konto użytkownika, złożyć wniosek o wydanie karty czy też znaleźć informacje na temat Karty Mazowieckiej, a także regulamin. Działa także adres mailowy karta@mazowieckie.com.pl, pod który podróżni mogą przysyłać pytania i uwagi.

JAG