Aktualności
Dni Kultury Polskiej

Dni Kultury Polskiej

W ukraińskim mieście partnerskim Siedlec, uroczyście otwarto Plac Siedlecki. Był to jeden z ważniejszych punktów dorocznych obchodów Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie.

Siedlce i Berdyczów są miastami partnerskimi od 2005 roku. W ramach wzajemnych kontaktów co roku następuje wymiana grup młodzieżowych i artystycznych. W tym roku władze Berdyczowa postanowiły nadać nazwę jednemu z miejskich placów, aby uczcić nasze miasto. Plac Siedlecki (Płoszcza Siedlecka) to niejako rewanż za nazwanie jednej z siedleckich dróg mianem ulica Berdyczowska, co miało miejsce przed rokiem. W Dniach Kultury Polskiej w Berdyczowie udział wzięła oficjalna delegacja naszego miasta na czele z prezydentem Wojciechem Kudelskim i sekretarzem Miasta Sławomirem Marchelem. Głównym punktem tych obchodów było otwarcie Placu Siedleckiego w Berdyczowie oraz koncert „Giganci Piosenki” w wykonaniu Teatru ES i Teatru Tańca Caro Dance na Placu Centralnym Berdyczowa. Siedlecka delegacja wzięła również udział w otwarciu Klasztoru Sióstr Niepokalanego Serca Maryi Diecezji Żytomierskiej w Berdyczowie, zaś w niedzielę wraz z Chórem Miasta Siedlce uczestniczyła we Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej.

 

KL