Region
Źródło: M
Źródło: M

Do konfiskatora wrzuć…

Urząd Miasta Biała Podlaska zorganizował program „Niepotrzebne leki przynieś do apteki”. Jego celem jest wyeliminowanie z odpadów komunalnych niebezpiecznych substancji, jakimi z całą pewnością są przeterminowane medykamenty.

W każdym domu można znaleźć leki, których nikt już nie używa lub straciły termin przydatności do użycia. Takie substancje są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeśli przechowuje się je w miejscach, do których mają dostęp dzieci. W związku z tym w Białej Podlaskiej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono 14 specjalnych pojemników – tzw. konfiskatorów na przeterminowane oraz niepotrzebne leki w różnej postaci (maści, tabletki, syropy, ampułki itd.). Istnieją jednak pewne medykamenty, których nie można tam wyrzucać. Są to: aerozole, zużyte igły i strzykawki oraz termometry. Pojemniki znajdują się w 13 bialskich aptekach, a 1 ustawiono w Urzędzie Miasta. Rozmieszczono je w taki sposób, aby mieszkańcy każdego zakątka Białej mieli w pobliżu placówkę, w której znajduje się pojemnik do bezpiecznej zbiórki leków. Stamtąd odbierze je i przekaże do spalarni odpadów niebezpiecznych wyspecjalizowana firma.

– Umieszczenie pojemników do zbiórki leków to konieczność – mówi Arkadiusz Tarantowicz z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała Podlaska. – Taka zbiórka pozwoli wyeliminować z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne, co w znaczący sposób przyczyni się do spadku toksyczności składowanych odpadów – dodaje.

Zbiórka niepotrzebnych i przeterminowanych lekarstw nie powinna nikogo dziwić. W końcu w nasz krajobraz wrosły już pojemniku do zbiórki baterii, szkła czy plastiku. Wzrasta też świadomość społeczeństwa. Pozostaje więc mieć nadzieję, że konfiskatory będą dobrze spełniały swoje zadanie, a bialczanie (i nie tylko) szybko wyrobią w sobie nawyk przynoszenia do nich niepotrzebnych leków.

Magdalena Szewczuk